เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

94

เศรษฐกิจพอเพียง "ปรัชญาเพื่อวิถีแห่งความยั่งยืน" จากการทรงงานมาตลอดหลายสิบปีของพระองค์ ทำให้เราได้เห็นว่าการพัฒนาที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการสร้างรากฐานที่มั่นคงเสียก่อน ยึดหลักความสมดุลของชีวิต จนกลายเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้ทรงพระราชทานและทำให้เห็นเป็นแบบอย่างในการน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในตอนนี้จะเล่าถึงที่มาของแนวคิด รูปแบบ และแนวทางที่จะต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ติดตามชมในรายการ The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
18 ต.ค. 60
งานช่วงสุดท้าย
งานช่วงสุดท้าย
19 ต.ค. 60
งานอดิเรก
งานอดิเรก
17 ต.ค. 60
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
16 ต.ค. 60
ภาคกลาง
ภาคกลาง
12 ต.ค. 60
ภาคใต้
ภาคใต้
11 ต.ค. 60
ภาคอีสาน
ภาคอีสาน
10 ต.ค. 60
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
9 ต.ค. 60
อุปกรณ์และห้องทรงงาน
อุปกรณ์และห้องทรงงาน
5 ต.ค. 60
วังสวนจิตรลดา
วังสวนจิตรลดา
4 ต.ค. 60
งานช่วงแรก
งานช่วงแรก
3 ต.ค. 60
​วัยเด็ก
​วัยเด็ก
2 ต.ค. 60

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์และห้องทรงงาน

The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า

อุปกรณ์และห้องทรงงาน

วังสวนจิตรลดา

The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า

วังสวนจิตรลดา

งานช่วงแรก

The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า

งานช่วงแรก

กลับขึ้นด้านบน