The Last Jigsaw ต่อเติมไทย

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

การศึกษาแบบไทย ในศตวรรษที่ 21

ออกอากาศ 17 ม.ค. 64

ภารกิจพิสูจน์ปัญหา “การศึกษา” ของไทย เพราะทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา และควรได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม

ระบบขนส่งมวลชนในฝันของชาวไทยทุกคน

ออกอากาศ 27 ธ.ค. 63

“การคมนาคม” เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยทุกคน ซึ่งมีความสะดวกสบายที่แตกต่างกัน แต่มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
กลับขึ้นด้านบน