ซีรีส์วิถีคน

วิถีบัวบึงบอระเพ็ด ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ออกอากาศ 2 ส.ค. 64

"บึงบอระเพ็ด" เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งทำมาหากินของผู้คนที่อยู่รอบ ๆ บึง โดยเฉพาะอาชีพเกี่ยวกับบัว

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

วิถีหลากศาสนาของ “ชาวจีนยูนนาน” บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ออกอากาศ 19 ก.ค. 64

ความเป็นจีนยูนนานของคนที่นี่ ถูกปลูกฝังและผูกพันอยู่ในวิถีชีวิต ทั้งคำสอน ความเชื่อ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัย แต่ในด้านคุณค่าโดยเฉพาะความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษนั้นมิได้เสื่อมคลายลงตามกาลเวลา

วิถีคลองในเมืองกรุง ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ออกอากาศ 12 ก.ค. 64

ติดตามเรื่องราวน่ารักของคนริมคลองที่ชุมชนพูนบำเพ็ญ วิถีชีวิตริมคลองที่ยังมีอยู่ในกรุงเทพมหานคร กับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการใช้คลองในการไปมาหาสู่กัน

วิถีชุมชนเรือนแพสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

ออกอากาศ 5 ก.ค. 64

"แม่น้ำสะแกกรัง" ชุมชนชาวแพที่มีวิถีชีวิตผูกพันสายน้ำแห่งนี้ มีอาชีพทำประมงน้ำจืด เลี้ยงปลาในกระชัง นอกจากนั้นยังมีการปลูกพืชผักลอยน้ำ

วิถีคนป่าเมี่ยง บ้านขุนปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ออกอากาศ 28 มิ.ย. 64

บ้านขุนปั๋ง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านกลางหุบเขา หมู่บ้านนี้เกิดมาก็เห็นต้นเมี่ยง นิยมเคี้ยวหรืออมเมี่ยงแก้ง่วง ที่สำคัญยังอาศัยเมี่ยงเลี้ยงชีพมาหลายร้อยปี

วิถีคนตีมีดโบราณ บ้านโนนหล่อ ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ออกอากาศ 21 มิ.ย. 64

อาชีพ "ตีมีด" เป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนบ้านโนนหล่อ ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพควบคู่กับการทำนามานับร้อยปี และยังคงสืบทอดภูมิปัญญาที่มีคุณค่านี้มาถึงปัจจุบัน

วิถีลูกหาบ หัวใจแห่งภูกระดึง บ้านศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ออกอากาศ 14 มิ.ย. 64

ติดตามวิถีชีวิตของลูกหาบ หัวใจสำคัญแห่งภูกระดึง ที่ผู้คนทุกเพศทุกช่วงวัยในหมู่บ้านล้วนเคยเป็นลูกหาบ

วิถีน้ำ "สายบุรี" บ้านโต๊ะโม๊ะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ออกอากาศ 7 มิ.ย. 64

"แม่น้ำสายบุรี" สายน้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงพี่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

“จองพารา” วิถีแห่งความศรัทธา บ้านนาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ออกอากาศ 31 พ.ค. 64

"จองพารา" ถูกสมมุติเป็นเหมือนปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ในวันออกพรรษา

วิถี “ทุเรียนลับแล” บ้านผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ออกอากาศ 10 พ.ค. 64

ติดตามเรื่องของทุเรียนพันธุ์หลงลับแล, พันธุ์หลินลับแล ที่อร่อยและมีราคาแพง เอกลักษณ์ที่มีที่เดียวและสร้างชื่อเสียงให้ชาวบ้าน

มรดกห้างนา บ้านป่าแดง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ออกอากาศ 3 พ.ค. 64

หมู่บ้านป่าแดง ทุกคนที่นี่จะได้มรดกจากพ่อแม่เป็นไร่นา แม้ว่าจะมีมากน้อยไม่เท่ากัน แต่มรดกเหล่านี้ก็เป็นอาชีพแก่พวกเขา
กลับขึ้นด้านบน