ฟังเสียงประเทศไทย

Online : สวนผัก - สวนสมุนไพรกลางกรุง G Garden urban farming & farmers connected

ออกอากาศ 17 ก.ย. 64

เมนูพิเศษจากสวนสู่โต๊ะให้ผู้คนได้มาลองชิมและได้ชมสวนกันกลางกรุง

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

ออกอากาศ 26 ธ.ค. 63

โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น แก้ไขปัญหาความอยากจนที่ลงลึกถึงปัญหาในระดับรากหญ้าได้อย่างไร

Food Bank คลังอาหารชุมชนกลไกพึ่งตัวเองในระดับรากหญ้า

ออกอากาศ 19 ธ.ค. 63

ประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า เกิดขึ้นแล้วที่ ต.โคกสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น สร้างความมั่นคงทางอาหาร และปลอดภัยจากโควิด-19 ได้อย่างไร

Online : Food Bank คลังอาหารชุมชนกลไกพึ่งตัวเองในระดับรากหญ้า

ออกอากาศ 18 ธ.ค. 63

ชวนมาตั้งวงพูดคุยกับผู้นำชุมชนใน ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ที่รวมตัวกันสร้างคลังอาหารพึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนอาหารปลอดภัย ทั้งธนาคารข้าว ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว

ข้าวหอมดอกฮัง พลิกชีวิตเกษตรกรไทย กำหนดราคาขายด้วยตัวเอง

ออกอากาศ 12 ธ.ค. 63

ฟังเสียงชาวนาบ้านโคกสะอาด จ.สกลนคร กับการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ได้ขายข้าวตั้งราคาเอง และได้กินข้าวอร่อยและปลอดภัย

อินแปง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างป่า สร้างรากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

ออกอากาศ 5 ธ.ค. 63

จากพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ถูกพลิกฟื้นสร้างเป็นป่าที่ช่วยชุมชนอินแปง จ.สกลนคร ได้อย่างไร

Online : อินแปง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างป่า สร้างรากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

ออกอากาศ 4 ธ.ค. 63

จากไร่มันสำปะหลังมาเป็นป่าใน อ.กุดบาก จ.สกลนคร ที่นำพันธุ์ไม้จากป่าภูพานมาไว้ที่นี่

อาสาสอน นวัตกรรมการเรียนนอกตำรา พิชิตโควิด-19

ออกอากาศ 28 พ.ย. 63

ไปดูการเรียนการสอนเสริมทักษะเด็ก ๆ ที่เปลี่ยนไปจากในตำราและนอกห้องเรียนที่บ้านหนองหัวงัว จ.นครพนม
กลับขึ้นด้านบน