ฟังเสียงประเทศไทย

Online : สวนผัก - สวนสมุนไพรกลางกรุง G Garden urban farming & farmers connected

ออกอากาศ 17 ก.ย. 64

เมนูพิเศษจากสวนสู่โต๊ะให้ผู้คนได้มาลองชิมและได้ชมสวนกันกลางกรุง

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง วิจัยท้องถิ่นยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ออกอากาศ 10 เม.ย. 64

ไปดูความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการฟื้นต้นทุนทางวัฒนธรรม ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนใน จ.กาฬสินธุ์

Online : พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง วิจัยท้องถิ่นยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ออกอากาศ 9 เม.ย. 64

เยือนวัดพระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ดูทะเลธงที่ชาวบ้านร่วมมือทำมาสักการะ

บ้านทับปลา อนุรักษ์ฟื้นฟู สู่วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน

ออกอากาศ 3 เม.ย. 64

​บ้านทับปลา ชุมชนเหนือเขือนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ จากชุมชนที่ไร้ที่อยู่อาศัย กำลังจะกลายเป็นโมเดลที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการท่องเที่ยว

หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก

ออกอากาศ 27 มี.ค. 64

หาคำตอบกับการปลูกผักผลไม้แบบหลุมพอเพียงที่ทำให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมะและธรรมชาติได้

Online : หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก

ออกอากาศ 26 มี.ค. 64

เดินดูสินค้าจากหลุมพอเพียง พืชผักผลไม้ที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีที่ตลาดแสงสังข์ทอง จ.กาฬสินธุ์

หลอดราโพ พืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมรักษ์โลก สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ออกอากาศ 20 มี.ค. 64

ราโพจากวัชพืช สร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนของ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ได้อย่างไร

Online : หลอดราโพ พืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมรักษ์โลก สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ออกอากาศ 19 มี.ค. 64

ไปรู้จักกับราโพ จากวัชพืชในพื้นที่ป่าพรุ มาทำเป็นหลอดดูดธรรมชาติหลายขนาด ทดแทนหลอดพลาสติก

ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ออกอากาศ 13 มี.ค. 64

ไปดูการเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท บ้านท่าสะท้อน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช กับนวัตกรรมด้านการศึกษา แก้ปัญหาโครงสร้างการศึกษาไทยได้อย่างไร

Online : ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ออกอากาศ 12 มี.ค. 64

​มารู้เรื่องกุ้งก้ามกราม ของดี อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ที่ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไทสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักวิธีเลี้ยง
กลับขึ้นด้านบน