ฟังเสียงประเทศไทย

Online : สวนผัก - สวนสมุนไพรกลางกรุง G Garden urban farming & farmers connected

ออกอากาศ 17 ก.ย. 64

เมนูพิเศษจากสวนสู่โต๊ะให้ผู้คนได้มาลองชิมและได้ชมสวนกันกลางกรุง

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ.สันติสุข จ.น่าน ปลูกผักแลกป่า

ออกอากาศ 15 พ.ค. 64

ไปดู​จุดเริ่มต้นจากการทำเกษตรอินทรีย์ ของชาวบ้าน ใน อ.สันติสุข จ.น่าน แลกกับการยกเลิกการทำไร่ข้าวโพด

Online : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ.สันติสุข จ.น่าน ปลูกผักแลกป่า

ออกอากาศ 14 พ.ค. 64

ชวนเดินกาดนายเคม อ.สันติสุข จ.น่าน เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารราคาถูก สดใหม่ และได้พบปะกับคนปลูกโดยตรง

เครื่องชามเวียงกาหลง มรดกแห่งล้านนา เชื่อมวัด โรงเรียน พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

ออกอากาศ 8 พ.ค. 64

เครื่องชามเวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า มรดกแห่งล้านนา เชื่อมบ้าน วัด โรงเรียน ได้อย่างไร

Online : เครื่องชามเวียงกาหลง มรดกแห่งล้านนา เชื่อมวัด โรงเรียน พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

ออกอากาศ 7 พ.ค. 64

จากก้อนดินดำและดินขาวไปสู่เครื่องชามเวียงกาหลง เครื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่ออย่างไร

บ้านหินลาด โมเดลไร่หมุนเวียน มิตรสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีดั้งเดิม

ออกอากาศ 1 พ.ค. 64

​บ้านหินลาดใน จ.เชียงราย กลายเป็นโมเดลของการทำไร่หมุนเวียนแบบก้าวหน้า เพราะอะไร

Online : บ้านหินลาด โมเดลไร่หมุนเวียน มิตรสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีดั้งเดิม

ออกอากาศ 30 เม.ย. 64

ชิมกาแฟน้ำผึ้งท่ามกลางธรรมชาติใน จ.เชียงราย แล้วไปดูการกรองน้ำผึ้งจากรังแบบวิถีชาวบ้าน

ห้องเรียนสู้ฝุ่น สร้างเยาวชนตื่นตัว เท่าทันปัญหาหมอกควัน

ออกอากาศ 24 เม.ย. 64

ไปรู้จักห้องเรียนสู้ฝุ่นที่ โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป จ.เชียงราย ที่นำเรื่องฝุ่นไปสู่การสอนให้คนรุ่นใหม่ได้รู้

Online : ห้องเรียนสู้ฝุ่น สร้างเยาวชนตื่นตัว เท่าทันปัญหาหมอกควัน

ออกอากาศ 23 เม.ย. 64

ไปรู้จักห้องเรียนสู้ฝุ่นที่ โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่นำเรื่องฝุ่นไปสู่การสอนให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ เข้าใจ

Online : ฟางข้าวแปรรูป สร้างมูลค่า แก้ปัญหาเผาพื้นที่การเกษตร

ออกอากาศ 16 เม.ย. 64

ฟางข้าวที่ จ.เชียงราย ไม่ต้องเผา แต่นำมาใช้ในการปลูกเห็ดโคน เห็ดฟางขาย สร้างรายได้ ลดมลพิษ ลด PM 2.5
กลับขึ้นด้านบน