Online : การจัดการกันเองของกลุ่มคนเปราะบางในเมือง

Online : การจัดการกันเองของกลุ่มคนเปราะบางในเมือง

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 21 ส.ค. 63

จากวิกฤตโควิด-19 ทำให้มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงอาหาร ชาวชุมชนริมทางรถไฟ อ.เมือง จ.ขอนแก่น จึงเปลี่ยนพื้นที่ว่างสร้างพื้นที่อาหาร ด้วยการทำแปลงผักสวนครัว ปลูกขนานกับริมทางรถไฟ ช่วยกันปลูกแบ่งปันกันกิน

ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทย วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 - 17.00 น. สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เมืองแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมด้านอาหารระดับโลก
เมืองแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมด้านอาหารระดับโลก
7 พ.ย. 63
ท่องเที่ยวภูเก็ต จาก LOCAL สู่เลอค่า
ท่องเที่ยวภูเก็ต จาก LOCAL สู่เลอค่า
31 ต.ค. 63
ปลาแลกข้าว ใจแลกใจ วิถีอูรักลาโว้ยสู้โควิด-19
ปลาแลกข้าว ใจแลกใจ วิถีอูรักลาโว้ยสู้โควิด-19
24 ต.ค. 63
อยากอยู่ในสังคมแบบไหน ต้องช่วยกันสร้าง หัวใจของการสร้างสวนนิเวศเกษตรศิลป์
อยากอยู่ในสังคมแบบไหน ต้องช่วยกันสร้าง หัวใจของการสร้างสวนนิเวศเกษตรศิลป์
10 ต.ค. 63
Online : อยากอยู่ในสังคมแบบไหน ต้องช่วยกันสร้าง หัวใจของการสร้างสวนนิเวศเกษตรศิลป์
Online : อยากอยู่ในสังคมแบบไหน ต้องช่วยกันสร้าง หัวใจของการสร้างสวนนิเวศเกษตรศิลป์
9 ต.ค. 63
สุรินทร์ เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีเลี้ยงโควากิว – กบยัดไส้
สุรินทร์ เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีเลี้ยงโควากิว – กบยัดไส้
3 ต.ค. 63
ถนนต้นยางนา ขุนมรดกแผ่นดินล้านนา
ถนนต้นยางนา ขุนมรดกแผ่นดินล้านนา
12 ก.ย. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน
5 ก.ย. 63
ถอดบทเรียนบอมเบย์เบอร์มา สู่กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ถอดบทเรียนบอมเบย์เบอร์มา สู่กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
29 ส.ค. 63
การจัดการกันเองของกลุ่มคนเปราะบางในเมือง
การจัดการกันเองของกลุ่มคนเปราะบางในเมือง
22 ส.ค. 63
กิจกรรมถอดบทเรียน ความรู้กับเด็กจากโครงการรถพุ่มพวง
กิจกรรมถอดบทเรียน ความรู้กับเด็กจากโครงการรถพุ่มพวง
15 ส.ค. 63
แหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและการแบ่งปันยุคโควิด-19
แหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและการแบ่งปันยุคโควิด-19
8 ส.ค. 63
โรงเรียนวัดประสิทธาราม เปลี่ยนวิกฤตจากการถูกยุบโรงเรียน สู่ห้องเรียนบูรณาการ
โรงเรียนวัดประสิทธาราม เปลี่ยนวิกฤตจากการถูกยุบโรงเรียน สู่ห้องเรียนบูรณาการ
1 ส.ค. 63
งานวิจัยท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาอ่าวพุมเรียง สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
งานวิจัยท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาอ่าวพุมเรียง สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
25 ก.ค. 63
Online : งานวิจัยท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาอ่าวพุมเรียง สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Online : งานวิจัยท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาอ่าวพุมเรียง สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
24 ก.ค. 63
ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิตโควิด-19
ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิตโควิด-19
18 ก.ค. 63
Online : ชุมชนเกื้อวิทยา เป็นต้นแบบชุมชนเมือง รวมพลังชาวชุมชนหยุดโควิด-19
Online : ชุมชนเกื้อวิทยา เป็นต้นแบบชุมชนเมือง รวมพลังชาวชุมชนหยุดโควิด-19
10 ก.ค. 63
Online : ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิตโควิด-19
Online : ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิตโควิด-19
17 ก.ค. 63
ชุมชนเกื้อวิทยา เป็นต้นแบบชุมชนเมือง รวมพลังชาวชุมชนหยุดโควิด-19
ชุมชนเกื้อวิทยา เป็นต้นแบบชุมชนเมือง รวมพลังชาวชุมชนหยุดโควิด-19
11 ก.ค. 63

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
21 พ.ย. 63
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
21 พ.ย. 63
ถ้าผมเป็นนายกฯ ผมจะซื้อที่ดินคืน เพราะความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว
ถ้าผมเป็นนายกฯ ผมจะซื้อที่ดินคืน เพราะความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว
14 พ.ย. 63
ต้องเปลี่ยนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดไปเป็นอุตสาหกรรม
ต้องเปลี่ยนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดไปเป็นอุตสาหกรรม
14 พ.ย. 63
เรากำลังจะสูญเสียพื้นที่เกษตรที่ควรคู่กับการอนุรักษ์
เรากำลังจะสูญเสียพื้นที่เกษตรที่ควรคู่กับการอนุรักษ์
14 พ.ย. 63
อาหารคือการแบ่งปัน
อาหารคือการแบ่งปัน
7 พ.ย. 63
อาหารริมทางเมืองภูเก็ต อร่อย ราคามิตรภาพ
อาหารริมทางเมืองภูเก็ต อร่อย ราคามิตรภาพ
7 พ.ย. 63
เนื้อวากิว จ.สุรินทร์ เกิดจากการเรียนรู้ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ
เนื้อวากิว จ.สุรินทร์ เกิดจากการเรียนรู้ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ
3 ต.ค. 63
เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ สร้างงานสร้างรายได้
เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ สร้างงานสร้างรายได้
3 ต.ค. 63
สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์นำร่อง
สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์นำร่อง
3 ต.ค. 63
ถ้าอยากให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแบบไหน เราต้องช่วยกันสร้าง
ถ้าอยากให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแบบไหน เราต้องช่วยกันสร้าง
10 ต.ค. 63
สุรินทร์มีวิถีชีวิตหลากหลายให้เรียนรู้
สุรินทร์มีวิถีชีวิตหลากหลายให้เรียนรู้
10 ต.ค. 63
ถ้ามีพื้นฐานด้านการเกษตรไม่ต้องกลัวอดตาย
ถ้ามีพื้นฐานด้านการเกษตรไม่ต้องกลัวอดตาย
10 ต.ค. 63
จิตวิญญาณของชาวเล เป็นวิถีที่เราต้องสืบทอด
จิตวิญญาณของชาวเล เป็นวิถีที่เราต้องสืบทอด
24 ต.ค. 63
ชาวเลในอันดามัน ควรมีเขตสังคมและวัฒนธรรมชาวเล
ชาวเลในอันดามัน ควรมีเขตสังคมและวัฒนธรรมชาวเล
24 ต.ค. 63
โครงการปลาแลกข้าว คือการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงการปลาแลกข้าว คือการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
24 ต.ค. 63
หมี่ผัดฮกเกี้ยน
หมี่ผัดฮกเกี้ยน
31 ต.ค. 63
จิบชา ฟังกู่เจิงชมสถาปัตยกรรมภูเก็ต
จิบชา ฟังกู่เจิงชมสถาปัตยกรรมภูเก็ต
31 ต.ค. 63
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
31 ต.ค. 63
กลับขึ้นด้านบน