Online : ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิตโควิด-19

Online : ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิตโควิด-19

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 17 ก.ค. 63
65

เดินตลาดนัดวัดลาดหอย จ.สุพรรณบุรี ดูความร่วมมือร่วมใจของผู้ค้า ผู้ซื้อ และมาตรการคุมเข้มด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง เพื่อรับมือโควิด-19 ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทย วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 16.30 - 17.00 น. สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ถอดบทเรียนบอมเบย์เบอร์มา สู่กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ถอดบทเรียนบอมเบย์เบอร์มา สู่กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
29 ส.ค. 63
การจัดการกันเองของกลุ่มคนเปราะบางในเมือง
การจัดการกันเองของกลุ่มคนเปราะบางในเมือง
22 ส.ค. 63
กิจกรรมถอดบทเรียน ความรู้กับเด็กจากโครงการรถพุ่มพวง
กิจกรรมถอดบทเรียน ความรู้กับเด็กจากโครงการรถพุ่มพวง
15 ส.ค. 63
แหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและการแบ่งปันยุคโควิด-19
แหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและการแบ่งปันยุคโควิด-19
8 ส.ค. 63
โรงเรียนวัดประสิทธาราม เปลี่ยนวิกฤตจากการถูกยุบโรงเรียน สู่ห้องเรียนบูรณาการ
โรงเรียนวัดประสิทธาราม เปลี่ยนวิกฤตจากการถูกยุบโรงเรียน สู่ห้องเรียนบูรณาการ
1 ส.ค. 63
งานวิจัยท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาอ่าวพุมเรียง สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
งานวิจัยท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาอ่าวพุมเรียง สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
25 ก.ค. 63
Online : งานวิจัยท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาอ่าวพุมเรียง สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Online : งานวิจัยท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาอ่าวพุมเรียง สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
24 ก.ค. 63
ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิตโควิด-19
ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิตโควิด-19
18 ก.ค. 63
Online : ชุมชนเกื้อวิทยา เป็นต้นแบบชุมชนเมือง รวมพลังชาวชุมชนหยุดโควิด-19
Online : ชุมชนเกื้อวิทยา เป็นต้นแบบชุมชนเมือง รวมพลังชาวชุมชนหยุดโควิด-19
10 ก.ค. 63
Online : ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิตโควิด-19
Online : ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิตโควิด-19
17 ก.ค. 63
ชุมชนเกื้อวิทยา เป็นต้นแบบชุมชนเมือง รวมพลังชาวชุมชนหยุดโควิด-19
ชุมชนเกื้อวิทยา เป็นต้นแบบชุมชนเมือง รวมพลังชาวชุมชนหยุดโควิด-19
11 ก.ค. 63
Online : เซฟตัวเองจากโควิด ดูแลสุขภาพจิตไม่ให้โคม่า
Online : เซฟตัวเองจากโควิด ดูแลสุขภาพจิตไม่ให้โคม่า
8 พ.ค. 63
Online : เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำอิง จากบ้านปากอิงใต้ถึงบ้านงามเมือง
Online : เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำอิง จากบ้านปากอิงใต้ถึงบ้านงามเมือง
26 มิ.ย. 63
Online : วิถีประมงพื้นบ้าน กับอนาคตอ่าวบ้านดอน
Online : วิถีประมงพื้นบ้าน กับอนาคตอ่าวบ้านดอน
3 ก.ค. 63
วิถีประมงพื้นบ้าน กับอนาคตอ่าวบ้านดอน
วิถีประมงพื้นบ้าน กับอนาคตอ่าวบ้านดอน
4 ก.ค. 63
เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำอิง จากบ้านปากอิงใต้ถึงบ้านงามเมือง
เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำอิง จากบ้านปากอิงใต้ถึงบ้านงามเมือง
27 มิ.ย. 63
วิถีคนหาไก กับอนาคตแม่น้ำโขง
วิถีคนหาไก กับอนาคตแม่น้ำโขง
20 มิ.ย. 63
Online : วิถีคนหาไก กับอนาคตแม่น้ำโขง
Online : วิถีคนหาไก กับอนาคตแม่น้ำโขง
19 มิ.ย. 63
เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ วิถีท้องถิ่นขอเลือกเอง
เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ วิถีท้องถิ่นขอเลือกเอง
13 มิ.ย. 63

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

ฟังเสียงประเทศไทย

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

กลับขึ้นด้านบน