Online first Ep.84 ตะลุยสำเพ็ง 2019 วัดชีพจรการค้าบนบาทวิถี

Online first Ep.84 ตะลุยสำเพ็ง 2019 วัดชีพจรการค้าบนบาทวิถี

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 29 ต.ค. 62
71

เดินตลาดสำเพ็ง พูดคุยกับร้านค้าและหาบเร่แผงลอยในย่านการค้ากลางเมือง อัพเดตสถานการณ์เศรษฐกิจว่าทรุดจริงหรือแค่เรื่องเล่า และมาตรการจัดระเบียบทางเท้าที่ทุกคนต้องเตรียมรับมือ

ฟังเสียงคนกรุงในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBS ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

วิถีหาบเร่แผงลอยสำเพ็ง ก่อนถึงเดตไลน์ "จัดระเบียบทางเท้า"
วิถีหาบเร่แผงลอยสำเพ็ง ก่อนถึงเดตไลน์ "จัดระเบียบทางเท้า"
21 ธ.ค. 62
คำตอบของชาวนาสมัยใหม่ แก้โจทย์ยุคราคาข้าวตกต่ำ
คำตอบของชาวนาสมัยใหม่ แก้โจทย์ยุคราคาข้าวตกต่ำ
14 ธ.ค. 62
เปลี่ยนบึงสีไฟ ให้เป็นพื้นที่สาธารณะของทุกคน
เปลี่ยนบึงสีไฟ ให้เป็นพื้นที่สาธารณะของทุกคน
7 ธ.ค. 62
การดูแลผู้สูงวัย สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
การดูแลผู้สูงวัย สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
30 พ.ย. 62
โรงเรียนเล็ก หัวใจใหญ่
โรงเรียนเล็ก หัวใจใหญ่
23 พ.ย. 62
คนจัดการน้ำ โคก หนอง นา ทาม โมเดล
คนจัดการน้ำ โคก หนอง นา ทาม โมเดล
16 พ.ย. 62
ท่องเที่ยวชุมชน คนบ้านหว้าน
ท่องเที่ยวชุมชน คนบ้านหว้าน
9 พ.ย. 62
อนาคตตลาดโลก อนาคตกาแฟระนอง
อนาคตตลาดโลก อนาคตกาแฟระนอง
2 พ.ย. 62
Online first Ep.85 วิถีแขกจามบ้านครัว มุสลิมอินเมือง
Online first Ep.85 วิถีแขกจามบ้านครัว มุสลิมอินเมือง
30 ต.ค. 62
Online first Ep.84 ตะลุยสำเพ็ง 2019 วัดชีพจรการค้าบนบาทวิถี
Online first Ep.84 ตะลุยสำเพ็ง 2019 วัดชีพจรการค้าบนบาทวิถี
29 ต.ค. 62
ทิศทางพัฒนาเมืองระนอง เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ทิศทางพัฒนาเมืองระนอง เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
26 ต.ค. 62
Online first Ep.83 แลวิถีควายน้ำ เสน่ห์ท่องเที่ยวทะเลน้อย จ.พัทลุง
Online first Ep.83 แลวิถีควายน้ำ เสน่ห์ท่องเที่ยวทะเลน้อย จ.พัทลุง
16 ต.ค. 62
Online first Ep.82 ปักหมุด “นิทรรศการป่าเศร้า” เล่าเรื่องป่าพรุหลังไฟไหม้
Online first Ep.82 ปักหมุด “นิทรรศการป่าเศร้า” เล่าเรื่องป่าพรุหลังไฟไหม้
15 ต.ค. 62
Online first Ep.81 เปิดไอเดีย Green Market จ.พัทลุง
Online first Ep.81 เปิดไอเดีย Green Market จ.พัทลุง
12 ต.ค. 62
อนาคตผลไม้มังคุดไทย ยกระดับคุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP
อนาคตผลไม้มังคุดไทย ยกระดับคุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP
12 ต.ค. 62
อนาคตที่ท้าทาย เมืองน่าอยู่ พนัสนิคม
อนาคตที่ท้าทาย เมืองน่าอยู่ พนัสนิคม
5 ต.ค. 62
ท่องเที่ยวพนัสนิคม เชื่อม EEC
ท่องเที่ยวพนัสนิคม เชื่อม EEC
28 ก.ย. 62
คนลาวในพนัสนิคม วิถีชุมชน ต.ไร่หลักทอง
คนลาวในพนัสนิคม วิถีชุมชน ต.ไร่หลักทอง
21 ก.ย. 62
การจัดการระบบเกษตรกรรม เพื่อรับมือภัยพิบัติและความอยู่รอดของชุมชน
การจัดการระบบเกษตรกรรม เพื่อรับมือภัยพิบัติและความอยู่รอดของชุมชน
14 ก.ย. 62
กลับขึ้นด้านบน