Online first Ep.69 กองขยะบุญ คนนาวัง

Online first Ep.69 กองขยะบุญ คนนาวัง

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 3 ก.ค. 62
28

เมื่อเจ้าที่โรงพยาบาลทำหน้าที่มากกว่ารักษาคนไข้ ที่นี่เคยประสบปัญหาเช่นเดียวกับโรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ เรื่องของงบประมาณบุคลากรจึงช่วยกันคิดหาวิธีด้วยการใช้อนามัยสิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดการ โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะเพื่อจำหน่าย นำรายได้มาสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มีแปลงเกษตรปลูกผัก กล้วย ในพื้นที่โรงพยาบาลและโรงเรือนเห็ดนางฟ้า เพื่อสร้างอาหารปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

และทุกวันที่มีคลินิกพิเศษที่นี่จะมีจิตอาสาหมอลำมาช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย และนอกจากการทำงานในพื้นที่โรงพยายาล “อนามัยสิ่งแวดล้อม” และ “กองทุนขยะบุญ” ยังมีการขยายพื้นที่ทำงานในชุมชนบ้านวังโปร่ง ต.เทพคีรี อ.นาวัง และ ต.นาแก อ.นาวัง

ฟังเสียงคนหนองบัวลำภูในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBS ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

Online first Ep.73 ป่นปลาร้าทรงเครื่อง อาหารพื้นถิ่นวิถีลาวพนัสฝีมือเชฟชุมชน
Online first Ep.73 ป่นปลาร้าทรงเครื่อง อาหารพื้นถิ่นวิถีลาวพนัสฝีมือเชฟชุมชน
13 ส.ค. 62
นักต่อสู้สารเคมี คนศรีบุญเรือง
นักต่อสู้สารเคมี คนศรีบุญเรือง
10 ส.ค. 62
ช่างเมืองเพชร คุณค่าคู่ความงาม
ช่างเมืองเพชร คุณค่าคู่ความงาม
3 ส.ค. 62
เมืองช่างแห่งสยาม อนาคตเมืองเพชร
เมืองช่างแห่งสยาม อนาคตเมืองเพชร
27 ก.ค. 62
Online first Ep.72 สวนวนเกษตร ฟื้นป่าสู่การจัดการภัยพิบัติ
Online first Ep.72 สวนวนเกษตร ฟื้นป่าสู่การจัดการภัยพิบัติ
24 ก.ค. 62
Online first Ep.71 ไร่อ้อยกับโจทย์ใหญ่หิมะดำ
Online first Ep.71 ไร่อ้อยกับโจทย์ใหญ่หิมะดำ
23 ก.ค. 62
Online first Ep.70 เมืองลับแลจะโตแบบไหน ? จากต้นทุนวัฒนธรรมที่มี
Online first Ep.70 เมืองลับแลจะโตแบบไหน ? จากต้นทุนวัฒนธรรมที่มี
22 ก.ค. 62
เล่าเรื่องผ้าดึกดำบรรพ์
เล่าเรื่องผ้าดึกดำบรรพ์
20 ก.ค. 62
ห้องเรียนธรณีโลก
ห้องเรียนธรณีโลก
6 ก.ค. 62
Online first Ep.69 กองขยะบุญ คนนาวัง
Online first Ep.69 กองขยะบุญ คนนาวัง
3 ก.ค. 62
Online first Ep.67 นักต่อสู้สารเคมี คนศรีบุญเรือง
Online first Ep.67 นักต่อสู้สารเคมี คนศรีบุญเรือง
1 ก.ค. 62
Online first Ep.68 ปลูกพืชคลุมดิน ลดเคมี เพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย
Online first Ep.68 ปลูกพืชคลุมดิน ลดเคมี เพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย
2 ก.ค. 62
เรื่องเล่าเมืองสตูล
เรื่องเล่าเมืองสตูล
29 มิ.ย. 62
ฟื้นป่าของคนลำปางผ่านป่าชุมชน
ฟื้นป่าของคนลำปางผ่านป่าชุมชน
22 มิ.ย. 62
Online first Ep.66 ตาลเมืองเพชร เศรษฐกิจเกษตรชุมชน
Online first Ep.66 ตาลเมืองเพชร เศรษฐกิจเกษตรชุมชน
18 มิ.ย. 62
Online first Ep.65 ช่างเมืองเพชร ศิลปะร่วมสมัยสะท้อนภาพสังคม
Online first Ep.65 ช่างเมืองเพชร ศิลปะร่วมสมัยสะท้อนภาพสังคม
17 มิ.ย. 62
เศรษฐกิจฐานราก เซรามิก ลำปาง
เศรษฐกิจฐานราก เซรามิก ลำปาง
15 มิ.ย. 62
ต้นทุนสู่การท่องเที่ยวชุมชน จ.ลำปาง
ต้นทุนสู่การท่องเที่ยวชุมชน จ.ลำปาง
8 มิ.ย. 62
Online first Ep.61 "รู้จักโลกล้านปี" ผ่านห้องเรียนธรณีวิทยา จ.สตูล
Online first Ep.61 "รู้จักโลกล้านปี" ผ่านห้องเรียนธรณีวิทยา จ.สตูล
1 มิ.ย. 62

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
21 พ.ย. 63
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
21 พ.ย. 63
ถ้าผมเป็นนายกฯ ผมจะซื้อที่ดินคืน เพราะความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว
ถ้าผมเป็นนายกฯ ผมจะซื้อที่ดินคืน เพราะความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว
14 พ.ย. 63
ต้องเปลี่ยนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดไปเป็นอุตสาหกรรม
ต้องเปลี่ยนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดไปเป็นอุตสาหกรรม
14 พ.ย. 63
เรากำลังจะสูญเสียพื้นที่เกษตรที่ควรคู่กับการอนุรักษ์
เรากำลังจะสูญเสียพื้นที่เกษตรที่ควรคู่กับการอนุรักษ์
14 พ.ย. 63
อาหารคือการแบ่งปัน
อาหารคือการแบ่งปัน
7 พ.ย. 63
อาหารริมทางเมืองภูเก็ต อร่อย ราคามิตรภาพ
อาหารริมทางเมืองภูเก็ต อร่อย ราคามิตรภาพ
7 พ.ย. 63
เนื้อวากิว จ.สุรินทร์ เกิดจากการเรียนรู้ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ
เนื้อวากิว จ.สุรินทร์ เกิดจากการเรียนรู้ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ
3 ต.ค. 63
เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ สร้างงานสร้างรายได้
เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ สร้างงานสร้างรายได้
3 ต.ค. 63
สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์นำร่อง
สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์นำร่อง
3 ต.ค. 63
ถ้าอยากให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแบบไหน เราต้องช่วยกันสร้าง
ถ้าอยากให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแบบไหน เราต้องช่วยกันสร้าง
10 ต.ค. 63
สุรินทร์มีวิถีชีวิตหลากหลายให้เรียนรู้
สุรินทร์มีวิถีชีวิตหลากหลายให้เรียนรู้
10 ต.ค. 63
ถ้ามีพื้นฐานด้านการเกษตรไม่ต้องกลัวอดตาย
ถ้ามีพื้นฐานด้านการเกษตรไม่ต้องกลัวอดตาย
10 ต.ค. 63
จิตวิญญาณของชาวเล เป็นวิถีที่เราต้องสืบทอด
จิตวิญญาณของชาวเล เป็นวิถีที่เราต้องสืบทอด
24 ต.ค. 63
ชาวเลในอันดามัน ควรมีเขตสังคมและวัฒนธรรมชาวเล
ชาวเลในอันดามัน ควรมีเขตสังคมและวัฒนธรรมชาวเล
24 ต.ค. 63
โครงการปลาแลกข้าว คือการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงการปลาแลกข้าว คือการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
24 ต.ค. 63
หมี่ผัดฮกเกี้ยน
หมี่ผัดฮกเกี้ยน
31 ต.ค. 63
จิบชา ฟังกู่เจิงชมสถาปัตยกรรมภูเก็ต
จิบชา ฟังกู่เจิงชมสถาปัตยกรรมภูเก็ต
31 ต.ค. 63
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
31 ต.ค. 63

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

ฟังเสียงประเทศไทย

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

กลับขึ้นด้านบน