Online first Ep.56 ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน

Online first Ep.56 ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 22 เม.ย. 62
34

ไปเยือน จ.บึงกาฬ จังหวัดลำดับที่ 77 ของไทย มีความโดดเด่นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน คนในพื้นที่จึงวางแผนการทำงานนำต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะเอาสร้างมูลค่าผ่านการท่องเที่ยวชุมชน มีการยกสโลแกนในการท่องเที่ยว “3 ที่สุด หยุด 2 ท่า”

ฟังคนบึงกาฬในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBSชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เสียงจากบึงกาฬ ทางออกยางพารา
เสียงจากบึงกาฬ ทางออกยางพารา
1 มิ.ย. 62
เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ
เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ
18 พ.ค. 62
Online first Ep.60 คำตอบของการฟื้นป่า ของคนลำปาง ผ่านป่าชุมชน
Online first Ep.60 คำตอบของการฟื้นป่า ของคนลำปาง ผ่านป่าชุมชน
15 พ.ค. 62
Online first Ep.58 คำตอบอยู่ที่ต้นทุน สู่การท่องเที่ยวชุมชน
Online first Ep.58 คำตอบอยู่ที่ต้นทุน สู่การท่องเที่ยวชุมชน
13 พ.ค. 62
Online first Ep.59 คำตอบของเศรษฐกิจฐานราก เซรามิค ลำปาง
Online first Ep.59 คำตอบของเศรษฐกิจฐานราก เซรามิค ลำปาง
14 พ.ค. 62
ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน
ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน
11 พ.ค. 62
คลองเตย ที่นี่กรุงเทพฯ
คลองเตย ที่นี่กรุงเทพฯ
27 เม.ย. 62
Online first Ep.57 เสียงจากบึงกาฬ ทางออกยางพารา
Online first Ep.57 เสียงจากบึงกาฬ ทางออกยางพารา
25 เม.ย. 62
Online first Ep.55 เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ
Online first Ep.55 เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ
21 เม.ย. 62
Online first Ep.56 ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน
Online first Ep.56 ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน
22 เม.ย. 62
บางกะเจ้าวิถีสาย(สี)เขียว
บางกะเจ้าวิถีสาย(สี)เขียว
20 เม.ย. 62
บางกะเจ้า พื้นทีสีเขียวปอดกรุงเทพมหานคร
บางกะเจ้า พื้นทีสีเขียวปอดกรุงเทพมหานคร
13 เม.ย. 62
ธนาคารปู เพื่อการอนุรักษ์
ธนาคารปู เพื่อการอนุรักษ์
6 เม.ย. 62
สันทรายชายหาด พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ธรรมชาติ
สันทรายชายหาด พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ธรรมชาติ
30 มี.ค. 62
คนรุ่นใหม่กลับบ้านพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
คนรุ่นใหม่กลับบ้านพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
23 มี.ค. 62
กาฬสินธุ์ ดินดำ น้ำชุ่ม
กาฬสินธุ์ ดินดำ น้ำชุ่ม
16 มี.ค. 62
Online first Ep.53 “พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย” แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายปลากัด
Online first Ep.53 “พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย” แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายปลากัด
12 มี.ค. 62
บ้านม่วงใหญ่เกษตรปลอดภัยสร้างได้ @มหาสารคาม
บ้านม่วงใหญ่เกษตรปลอดภัยสร้างได้ @มหาสารคาม
9 มี.ค. 62
Online first Ep.50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
Online first Ep.50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
6 มี.ค. 62
กลับขึ้นด้านบน