Online first Ep.55 เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ

Online first Ep.55 เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 21 เม.ย. 62
108

ชวนไปหาคำตอบที่ จ.บึงกาฬ จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่ม ทั้งลาวเวียง ไทโซ่ ไทพวน ไทญ้อ และผู้ไท และบ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ เป็นชุมชนดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ชวนมาหาคำตอบ ถึงความพยายามในการบันทึกเรื่องราววิถีไทพวน กลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นไว้และอยู่ให้ร่วมสมัยอย่างไร ?

ฟังคนบึงกาฬในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBSชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เสียงจากบึงกาฬ ทางออกยางพารา
เสียงจากบึงกาฬ ทางออกยางพารา
1 มิ.ย. 62
เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ
เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ
18 พ.ค. 62
Online first Ep.60 คำตอบของการฟื้นป่า ของคนลำปาง ผ่านป่าชุมชน
Online first Ep.60 คำตอบของการฟื้นป่า ของคนลำปาง ผ่านป่าชุมชน
15 พ.ค. 62
Online first Ep.58 คำตอบอยู่ที่ต้นทุน สู่การท่องเที่ยวชุมชน
Online first Ep.58 คำตอบอยู่ที่ต้นทุน สู่การท่องเที่ยวชุมชน
13 พ.ค. 62
Online first Ep.59 คำตอบของเศรษฐกิจฐานราก เซรามิค ลำปาง
Online first Ep.59 คำตอบของเศรษฐกิจฐานราก เซรามิค ลำปาง
14 พ.ค. 62
ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน
ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน
11 พ.ค. 62
คลองเตย ที่นี่กรุงเทพฯ
คลองเตย ที่นี่กรุงเทพฯ
27 เม.ย. 62
Online first Ep.57 เสียงจากบึงกาฬ ทางออกยางพารา
Online first Ep.57 เสียงจากบึงกาฬ ทางออกยางพารา
25 เม.ย. 62
Online first Ep.55 เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ
Online first Ep.55 เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ
21 เม.ย. 62
Online first Ep.56 ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน
Online first Ep.56 ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน
22 เม.ย. 62
บางกะเจ้าวิถีสาย(สี)เขียว
บางกะเจ้าวิถีสาย(สี)เขียว
20 เม.ย. 62
บางกะเจ้า พื้นทีสีเขียวปอดกรุงเทพมหานคร
บางกะเจ้า พื้นทีสีเขียวปอดกรุงเทพมหานคร
13 เม.ย. 62
ธนาคารปู เพื่อการอนุรักษ์
ธนาคารปู เพื่อการอนุรักษ์
6 เม.ย. 62
สันทรายชายหาด พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ธรรมชาติ
สันทรายชายหาด พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ธรรมชาติ
30 มี.ค. 62
คนรุ่นใหม่กลับบ้านพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
คนรุ่นใหม่กลับบ้านพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
23 มี.ค. 62
กาฬสินธุ์ ดินดำ น้ำชุ่ม
กาฬสินธุ์ ดินดำ น้ำชุ่ม
16 มี.ค. 62
Online first Ep.53 “พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย” แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายปลากัด
Online first Ep.53 “พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย” แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายปลากัด
12 มี.ค. 62
บ้านม่วงใหญ่เกษตรปลอดภัยสร้างได้ @มหาสารคาม
บ้านม่วงใหญ่เกษตรปลอดภัยสร้างได้ @มหาสารคาม
9 มี.ค. 62
Online first Ep.50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
Online first Ep.50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
6 มี.ค. 62

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
21 พ.ย. 63
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
21 พ.ย. 63
ถ้าผมเป็นนายกฯ ผมจะซื้อที่ดินคืน เพราะความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว
ถ้าผมเป็นนายกฯ ผมจะซื้อที่ดินคืน เพราะความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว
14 พ.ย. 63
ต้องเปลี่ยนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดไปเป็นอุตสาหกรรม
ต้องเปลี่ยนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดไปเป็นอุตสาหกรรม
14 พ.ย. 63
เรากำลังจะสูญเสียพื้นที่เกษตรที่ควรคู่กับการอนุรักษ์
เรากำลังจะสูญเสียพื้นที่เกษตรที่ควรคู่กับการอนุรักษ์
14 พ.ย. 63
อาหารคือการแบ่งปัน
อาหารคือการแบ่งปัน
7 พ.ย. 63
อาหารริมทางเมืองภูเก็ต อร่อย ราคามิตรภาพ
อาหารริมทางเมืองภูเก็ต อร่อย ราคามิตรภาพ
7 พ.ย. 63
เนื้อวากิว จ.สุรินทร์ เกิดจากการเรียนรู้ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ
เนื้อวากิว จ.สุรินทร์ เกิดจากการเรียนรู้ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ
3 ต.ค. 63
เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ สร้างงานสร้างรายได้
เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ สร้างงานสร้างรายได้
3 ต.ค. 63
สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์นำร่อง
สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์นำร่อง
3 ต.ค. 63
ถ้าอยากให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแบบไหน เราต้องช่วยกันสร้าง
ถ้าอยากให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแบบไหน เราต้องช่วยกันสร้าง
10 ต.ค. 63
สุรินทร์มีวิถีชีวิตหลากหลายให้เรียนรู้
สุรินทร์มีวิถีชีวิตหลากหลายให้เรียนรู้
10 ต.ค. 63
ถ้ามีพื้นฐานด้านการเกษตรไม่ต้องกลัวอดตาย
ถ้ามีพื้นฐานด้านการเกษตรไม่ต้องกลัวอดตาย
10 ต.ค. 63
จิตวิญญาณของชาวเล เป็นวิถีที่เราต้องสืบทอด
จิตวิญญาณของชาวเล เป็นวิถีที่เราต้องสืบทอด
24 ต.ค. 63
ชาวเลในอันดามัน ควรมีเขตสังคมและวัฒนธรรมชาวเล
ชาวเลในอันดามัน ควรมีเขตสังคมและวัฒนธรรมชาวเล
24 ต.ค. 63
โครงการปลาแลกข้าว คือการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงการปลาแลกข้าว คือการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
24 ต.ค. 63
หมี่ผัดฮกเกี้ยน
หมี่ผัดฮกเกี้ยน
31 ต.ค. 63
จิบชา ฟังกู่เจิงชมสถาปัตยกรรมภูเก็ต
จิบชา ฟังกู่เจิงชมสถาปัตยกรรมภูเก็ต
31 ต.ค. 63
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
31 ต.ค. 63

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

ฟังเสียงประเทศไทย

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

กลับขึ้นด้านบน