Online first Ep.52 “บางกระเจ้า” พื้นที่สีเขียว “ปอดกรุงเทพมหานคร”

Online first Ep.52 “บางกระเจ้า” พื้นที่สีเขียว “ปอดกรุงเทพมหานคร”

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 11 มี.ค. 62

ชวนไปสำรวจสุขภาพ “ปอดกรุงเทพมหานคร” พื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่ ใกล้กรุงเทพมหานคร ณ คุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่มีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมู เนื้อที่ 19 ตารางกิโลเมตร สามารถผลิตออกซิเจนให้แก่เมืองประมาณ 6 ล้านตันต่อวันกับความพยายามรักษาพื้นที่สีเขียวของคนในชุมชน

ฟังเสียงประชาชนคนบางกระเจ้าในรายการ Thailand LIVE ฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBSชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

Online first Ep.57 เสียงจากบึงกาฬ ทางออกยางพารา
Online first Ep.57 เสียงจากบึงกาฬ ทางออกยางพารา
25 เม.ย. 62
Online first Ep.55 เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ
Online first Ep.55 เสน่ห์บึงกาฬ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านพันลำ
21 เม.ย. 62
Online first Ep.56 ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน
Online first Ep.56 ท่องเที่ยวชุมชนบึงกาฬ หนทางสู่ความยั่งยืน
22 เม.ย. 62
บางกะเจ้าวิถีสาย(สี)เขียว
บางกะเจ้าวิถีสาย(สี)เขียว
20 เม.ย. 62
บางกะเจ้า พื้นทีสีเขียวปอดกรุงเทพมหานคร
บางกะเจ้า พื้นทีสีเขียวปอดกรุงเทพมหานคร
13 เม.ย. 62
ธนาคารปู เพื่อการอนุรักษ์
ธนาคารปู เพื่อการอนุรักษ์
6 เม.ย. 62
สันทรายชายหาด พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ธรรมชาติ
สันทรายชายหาด พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ธรรมชาติ
30 มี.ค. 62
คนรุ่นใหม่กลับบ้านพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
คนรุ่นใหม่กลับบ้านพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
23 มี.ค. 62
กาฬสินธุ์ ดินดำ น้ำชุ่ม
กาฬสินธุ์ ดินดำ น้ำชุ่ม
16 มี.ค. 62
Online first Ep.53 “พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย” แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายปลากัด
Online first Ep.53 “พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย” แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายปลากัด
12 มี.ค. 62
บ้านม่วงใหญ่เกษตรปลอดภัยสร้างได้ @มหาสารคาม
บ้านม่วงใหญ่เกษตรปลอดภัยสร้างได้ @มหาสารคาม
9 มี.ค. 62
Online first Ep.50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
Online first Ep.50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
6 มี.ค. 62
Online first Ep.49 ทิศทางการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
Online first Ep.49 ทิศทางการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
5 มี.ค. 62
หมอลำหุ่นกระติ๊บข้าว โรงละครกลางทุ่งนา ห้องเรียนชุมชน
หมอลำหุ่นกระติ๊บข้าว โรงละครกลางทุ่งนา ห้องเรียนชุมชน
2 มี.ค. 62
ท่องเที่ยวโตไม่หยุด ฉุดให้น่านไม่เนิบ
ท่องเที่ยวโตไม่หยุด ฉุดให้น่านไม่เนิบ
23 ก.พ. 62
ฟื้นคืนป่าคนมีกิน @น่าน
ฟื้นคืนป่าคนมีกิน @น่าน
16 ก.พ. 62
เดินหน้าฟังเสียงประเทศไทยต่อไป
เดินหน้าฟังเสียงประเทศไทยต่อไป
9 ก.พ. 62
มั่นคง พัฒนาและหลากหลาย@เบตง
มั่นคง พัฒนาและหลากหลาย@เบตง
13 ม.ค. 62
สาธารณสุขและความมั่นคง@ยะลา
สาธารณสุขและความมั่นคง@ยะลา
6 ม.ค. 62

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
21 พ.ย. 63
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
21 พ.ย. 63
ถ้าผมเป็นนายกฯ ผมจะซื้อที่ดินคืน เพราะความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว
ถ้าผมเป็นนายกฯ ผมจะซื้อที่ดินคืน เพราะความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว
14 พ.ย. 63
ต้องเปลี่ยนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดไปเป็นอุตสาหกรรม
ต้องเปลี่ยนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดไปเป็นอุตสาหกรรม
14 พ.ย. 63
เรากำลังจะสูญเสียพื้นที่เกษตรที่ควรคู่กับการอนุรักษ์
เรากำลังจะสูญเสียพื้นที่เกษตรที่ควรคู่กับการอนุรักษ์
14 พ.ย. 63
อาหารคือการแบ่งปัน
อาหารคือการแบ่งปัน
7 พ.ย. 63
อาหารริมทางเมืองภูเก็ต อร่อย ราคามิตรภาพ
อาหารริมทางเมืองภูเก็ต อร่อย ราคามิตรภาพ
7 พ.ย. 63
เนื้อวากิว จ.สุรินทร์ เกิดจากการเรียนรู้ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ
เนื้อวากิว จ.สุรินทร์ เกิดจากการเรียนรู้ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ
3 ต.ค. 63
เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ สร้างงานสร้างรายได้
เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ สร้างงานสร้างรายได้
3 ต.ค. 63
สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์นำร่อง
สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์นำร่อง
3 ต.ค. 63
ถ้าอยากให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแบบไหน เราต้องช่วยกันสร้าง
ถ้าอยากให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแบบไหน เราต้องช่วยกันสร้าง
10 ต.ค. 63
สุรินทร์มีวิถีชีวิตหลากหลายให้เรียนรู้
สุรินทร์มีวิถีชีวิตหลากหลายให้เรียนรู้
10 ต.ค. 63
ถ้ามีพื้นฐานด้านการเกษตรไม่ต้องกลัวอดตาย
ถ้ามีพื้นฐานด้านการเกษตรไม่ต้องกลัวอดตาย
10 ต.ค. 63
จิตวิญญาณของชาวเล เป็นวิถีที่เราต้องสืบทอด
จิตวิญญาณของชาวเล เป็นวิถีที่เราต้องสืบทอด
24 ต.ค. 63
ชาวเลในอันดามัน ควรมีเขตสังคมและวัฒนธรรมชาวเล
ชาวเลในอันดามัน ควรมีเขตสังคมและวัฒนธรรมชาวเล
24 ต.ค. 63
โครงการปลาแลกข้าว คือการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงการปลาแลกข้าว คือการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
24 ต.ค. 63
หมี่ผัดฮกเกี้ยน
หมี่ผัดฮกเกี้ยน
31 ต.ค. 63
จิบชา ฟังกู่เจิงชมสถาปัตยกรรมภูเก็ต
จิบชา ฟังกู่เจิงชมสถาปัตยกรรมภูเก็ต
31 ต.ค. 63
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
31 ต.ค. 63
กลับขึ้นด้านบน