Online first Ep.42 : การเข้า(ไม่)ถึงการบริการสาธารณสุขที่ปลายด้ามขวาน

Online first Ep.42 : การเข้า(ไม่)ถึงการบริการสาธารณสุขที่ปลายด้ามขวาน

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 24 พ.ย. 61
57

แม้โรคหัดเกือบจะหายสาบสูญไปแล้วในหลายพื้นที่ แต่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายพื้นที่กำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโรคหัด ทำให้เด็ก ๆ ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรไปแล้วกว่า 10 คน และมีผู้ติดเชื้อนับ 1,000 คน เกิดอะไรขึ้นกับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ปลายด้ามขวาน ไปร่วมค้นหาคำตอบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ฟังเสียงประชาชนคนยะลา ในรายการ Thailand LIVE ฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBSชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เดินหน้าฟังเสียงประเทศไทยต่อไป
เดินหน้าฟังเสียงประเทศไทยต่อไป
9 ก.พ. 62
มั่นคง พัฒนาและหลากหลาย@เบตง
มั่นคง พัฒนาและหลากหลาย@เบตง
13 ม.ค. 62
สาธารณสุขและความมั่นคง@ยะลา
สาธารณสุขและความมั่นคง@ยะลา
6 ม.ค. 62
เสียงจากหมู่บ้าน
เสียงจากหมู่บ้าน
30 ธ.ค. 61
เศรษฐกิจและความมั่นคง@นราธิวาส
เศรษฐกิจและความมั่นคง@นราธิวาส
23 ธ.ค. 61
กระบวนการสันติภาพต่อไป @ปัตตานี 2
กระบวนการสันติภาพต่อไป @ปัตตานี 2
16 ธ.ค. 61
กระบวนการสันติภาพ @ปัตตานี 1
กระบวนการสันติภาพ @ปัตตานี 1
9 ธ.ค. 61
ป่าจะยั่งยืนเพราะคนอยู่กับป่า
ป่าจะยั่งยืนเพราะคนอยู่กับป่า
2 ธ.ค. 61
วิถีคนกับป่าแบบยั่งยืน ที่แม่ฮ่องสอน
วิถีคนกับป่าแบบยั่งยืน ที่แม่ฮ่องสอน
25 พ.ย. 61
Online first Ep.42 : การเข้า(ไม่)ถึงการบริการสาธารณสุขที่ปลายด้ามขวาน
Online first Ep.42 : การเข้า(ไม่)ถึงการบริการสาธารณสุขที่ปลายด้ามขวาน
24 พ.ย. 61
คนกับป่า รักไทยแม่ฮ่องสอน
คนกับป่า รักไทยแม่ฮ่องสอน
18 พ.ย. 61
สมาร์ทซิตี้ที่ขอนแก่น
สมาร์ทซิตี้ที่ขอนแก่น
11 พ.ย. 61
จากความรุ่งเรืองในอดีตสู่การพัฒนาในอนาคตของบ้านไผ่
จากความรุ่งเรืองในอดีตสู่การพัฒนาในอนาคตของบ้านไผ่
4 พ.ย. 61
นาบัว ยางนาและผ้าไหมที่ชนบท ขอนแก่น
นาบัว ยางนาและผ้าไหมที่ชนบท ขอนแก่น
28 ต.ค. 61
Online first Ep.37 : เมืองสามหมอก วิถีชีวิต และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Online first Ep.37 : เมืองสามหมอก วิถีชีวิต และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
24 ต.ค. 61
ถ้ำหลวงและบทเรียนจากหมูป่า
ถ้ำหลวงและบทเรียนจากหมูป่า
21 ต.ค. 61
ถ้ำหลวงและเชียงรายก้าวต่อ ๆ ไป
ถ้ำหลวงและเชียงรายก้าวต่อ ๆ ไป
14 ต.ค. 61
ถ้ำหลวง ผาหมีและหมูป่า
ถ้ำหลวง ผาหมีและหมูป่า
7 ต.ค. 61
ถ้ำหลวง ธรรมะและ ว.วชิรเมธี
ถ้ำหลวง ธรรมะและ ว.วชิรเมธี
30 ก.ย. 61

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
หนทางของชาวบ้านคือยอมถอย
21 พ.ย. 63
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
แม่น้ำบางปะกงเปลี่ยนไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
21 พ.ย. 63
ถ้าผมเป็นนายกฯ ผมจะซื้อที่ดินคืน เพราะความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว
ถ้าผมเป็นนายกฯ ผมจะซื้อที่ดินคืน เพราะความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว
14 พ.ย. 63
ต้องเปลี่ยนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดไปเป็นอุตสาหกรรม
ต้องเปลี่ยนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดไปเป็นอุตสาหกรรม
14 พ.ย. 63
เรากำลังจะสูญเสียพื้นที่เกษตรที่ควรคู่กับการอนุรักษ์
เรากำลังจะสูญเสียพื้นที่เกษตรที่ควรคู่กับการอนุรักษ์
14 พ.ย. 63
อาหารคือการแบ่งปัน
อาหารคือการแบ่งปัน
7 พ.ย. 63
อาหารริมทางเมืองภูเก็ต อร่อย ราคามิตรภาพ
อาหารริมทางเมืองภูเก็ต อร่อย ราคามิตรภาพ
7 พ.ย. 63
เนื้อวากิว จ.สุรินทร์ เกิดจากการเรียนรู้ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ
เนื้อวากิว จ.สุรินทร์ เกิดจากการเรียนรู้ศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ
3 ต.ค. 63
เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ สร้างงานสร้างรายได้
เลี้ยงกบ เกษตรอินทรีย์ สร้างงานสร้างรายได้
3 ต.ค. 63
สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์นำร่อง
สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์นำร่อง
3 ต.ค. 63
ถ้าอยากให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแบบไหน เราต้องช่วยกันสร้าง
ถ้าอยากให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแบบไหน เราต้องช่วยกันสร้าง
10 ต.ค. 63
สุรินทร์มีวิถีชีวิตหลากหลายให้เรียนรู้
สุรินทร์มีวิถีชีวิตหลากหลายให้เรียนรู้
10 ต.ค. 63
ถ้ามีพื้นฐานด้านการเกษตรไม่ต้องกลัวอดตาย
ถ้ามีพื้นฐานด้านการเกษตรไม่ต้องกลัวอดตาย
10 ต.ค. 63
จิตวิญญาณของชาวเล เป็นวิถีที่เราต้องสืบทอด
จิตวิญญาณของชาวเล เป็นวิถีที่เราต้องสืบทอด
24 ต.ค. 63
ชาวเลในอันดามัน ควรมีเขตสังคมและวัฒนธรรมชาวเล
ชาวเลในอันดามัน ควรมีเขตสังคมและวัฒนธรรมชาวเล
24 ต.ค. 63
โครงการปลาแลกข้าว คือการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงการปลาแลกข้าว คือการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
24 ต.ค. 63
หมี่ผัดฮกเกี้ยน
หมี่ผัดฮกเกี้ยน
31 ต.ค. 63
จิบชา ฟังกู่เจิงชมสถาปัตยกรรมภูเก็ต
จิบชา ฟังกู่เจิงชมสถาปัตยกรรมภูเก็ต
31 ต.ค. 63
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
31 ต.ค. 63

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

ฟังเสียงประเทศไทย

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับกระบวนการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา

กลับขึ้นด้านบน