วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

​หลากหลายทัศนะมองอนาคตเศรษฐกิจไทย

ออกอากาศ 7 ต.ค. 60

การก้าวกระโดดเร็วเกินกำลังหรือไร้ทิศทางในบางช่วงบางตอนย่อมนำมาซึ่งปัญหาอุปสรรค ความท้าทายใหม่ๆ รวมทั้งกับดักที่ต้องร่วมกันสะสาง แก้ไข และปรับตัวให้ประเทศเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง ติดตามชมสารคดี "วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์" วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 21.10 – 22.000 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

ออกอากาศ 30 ก.ย. 60

การบริหารประเทศโดยรัฐบาลเดียวอย่างต่อเนื่องทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความเชื่อมั่น ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดการนิยามเศรษฐกิจไทยในช่วง 8 ปีของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ว่าเป็นยุคโชติช่วงชัชวาล หลังค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ติดตามชมสารคดี "วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์" วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 21.10 – 22.000 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​ยุค "น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ"

ออกอากาศ 23 ก.ย. 60

แม้สินค้าหลักแต่เก่าก่อน เช่น ข้าว ยางพารา ไม้สัก และดีบุก จะยังเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ คนไทยเริ่มตระหนักว่าจำเป็นต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยรัฐบาลได้ประกาศใช้ฉบับที่ 1 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า และชักชวนนักลงทุนไทยและต่างชาติให้ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ติดตามชมสารคดี "วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์" วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 21.10 – 22.000 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​โลกฝืดเคือง ไทยฝ่าฟัน

ออกอากาศ 16 ก.ย. 60

หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 แม้ฝ่ายสัมพันธมิตรจะได้รับชัยชนะ แต่ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำอย่างรุนแรง ไทยไม่อาจรอดพ้นความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจครั้งนี้ จนมีส่วนเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในช่วงเวลาเพียง 3 ปีจากนั้น ติดตามชมสารคดี "วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์" วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 21.10 – 22.000 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​เปิดฉากโลกาภิวัตน์

ออกอากาศ 9 ก.ย. 60

เปิดมุมมองใหม่ในเรื่องสนธิสัญญาเบาว์ริง หรือภาษีร้อยชักสาม ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงตัดสินพระราชหฤทัยลงนามกับอังกฤษ จนจุดประกายให้ชาติตะวันตกอื่นๆ ทยอยกันมาค้าขายกับไทยมากขึ้น และขยายตัวเรื่อยมาจนทุกวันนี้ ติดตามชมในสารคดี "วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์" ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 – 22.000 น. เริ่ม 9 กันยายน 2560 ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live
กลับขึ้นด้านบน