ไทยศิลป์ ซีซัน 3

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ผ้าปักมือบ้านสันกอง

ออกอากาศ 18 เม.ย. 65

นิธี สุธรรมรักษ์ ได้มีการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดการปักผ้าด้วยมือโดยเอาลวดลายธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นลงปักลงบนผ้า โดยจุดเด่นของผ้าปักบ้านสันกองจะเป็นลวดลายของผ้าปักจะมาจากจินตนาการของผู้ปักที่อยากถ่ายทอดเรื่องราวลงในผืนผ้า

จักสานตะกร้าหวาย

ออกอากาศ 11 เม.ย. 65

"อำพันธ์ น่วมนุ่ม" ผู้สานต่องานจักสานตะกร้าหวายโบราณของชุมชนบ้านบางพึ่ง ที่ยังคงอนุรักษ์วิธีการทำแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ และยังพัฒนาต่อยอดลวดลายของตะกร้าหวายให้มีความสวยงาม

ปูนปั้นเมืองเพชร

ออกอากาศ 4 เม.ย. 65

ครูเฉลิม พึ่งแตง สุดยอดช่างฝีมือที่อนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะปั้นปูน ฝึกฝนฝีมือจนสร้างเอกลักษณ์ปูนปั้นที่มีลวดลายอ่อนช้อย งดงามวิจิตรบรรจง ถอดแบบมาจากศิลปะโบราณสมัยอยุธยาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
กลับขึ้นด้านบน