ไทยศิลป์ ซีซัน 3

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ขันโตกล้านนา

ออกอากาศ 27 มิ.ย. 65

ธัญญพัทธ์ ปิติสิทธิพันธ์ ได้สืบทอดการทำขันโตกมาจากคุณแม่ เพื่อรักษาขันโตกซึ่งเป็นของเครื่องใช้ที่อยู่ในวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา และได้พัฒนาต่อยอดขันโตกในรูปทรงต่าง ๆ

กลองบานอ

ออกอากาศ 20 มิ.ย. 65

ครูสะมะแอ บินเจ๊ะแม กับครูเลาะ ดาโอ๊ะ และชาวบ้านชุมชนบ้านยะหอ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ยังคงสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และอนุรักษ์วิธีการทำกลองบานอ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชน

แกะสลักไม้ลายมลายู

ออกอากาศ 13 มิ.ย. 65

​ติดตามเรื่องราวของครูเซ็ง อาแว ช่างแกะสลักไม้ ที่อนุรักษ์การแกะสลักไม้ลวดลายมลายู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

พระพุทธชินราชจำลอง เมืองสองแคว

ออกอากาศ 6 มิ.ย. 65

จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ผู้บุกเบิกการปั้นหล่อพระพุทธชินราชจำลอง ที่ได้แรงบันดาลใจจากความเชื่อความศรัทธาจนสร้างสรรค์ผลงานพระพุทธชินราชจำลองที่คล้ายองค์จริง จึงถูกยกย่องว่าเป็นครูช่างของช่างปั้นหลาย ๆ คน

สานเสื่อกก

ออกอากาศ 30 พ.ค. 65

คุณแม่สังเวียน จันลุทิน ผู้อนุรักษ์การทำเสื่อกกแบบดั้งเดิม และการนำเสื่อมาทำแบบประยุกต์เป็นกระเป๋า และของเครื่องใช้ต่าง ๆ และได้ถ่ายทอดการทำเสื่อกก เผื่อให้ภูมิปัญญาการทอเสื่อกกคงอยู่คู่หมู่บ้านนาหมอม้าตลอดไป

พิณอีสาน

ออกอากาศ 23 พ.ค. 65

พ่อทองใส ทับถนน ศิลปินพื้นบ้าน มือพิณชั้นครูที่เชี่ยวชาญในการเล่นพิณ ทําพิณ ที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านของอีสานไว้และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์

เครื่องเคลือบเวียงกาหลง

ออกอากาศ 9 พ.ค. 65

"เวียงกาหลง" คือ เมืองเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมมีอายุยาวนานนับ 1,000 กว่าปี มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยอดีต

ผ้าทอลาวครั่ง

ออกอากาศ 2 พ.ค. 65

ผ้าทอลาวครั่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อกันจากบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง การทอผ้าเหล่านี้เป็นหนึ่งวิถีชีวิตของชาวลาวครั่ง และยังถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

จิตรกรรมเชิงพุทธศิลป์ไทย

ออกอากาศ 25 เม.ย. 65

อาจารย์ทรงเดช ทิทย์ทอง ถ่ายทอดงานศิลปะที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ที่เกิดขึ้นจากความศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส และยังเปิดบ้านเป็นหอศิลป์ที่รวบรวมผลงานพุทธศิลป์ที่แฝงไปด้วยความศรัทธา ไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา

ผ้าปักมือบ้านสันกอง

ออกอากาศ 18 เม.ย. 65

นิธี สุธรรมรักษ์ ได้มีการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดการปักผ้าด้วยมือโดยเอาลวดลายธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นลงปักลงบนผ้า โดยจุดเด่นของผ้าปักบ้านสันกองจะเป็นลวดลายของผ้าปักจะมาจากจินตนาการของผู้ปักที่อยากถ่ายทอดเรื่องราวลงในผืนผ้า
กลับขึ้นด้านบน