ไทยศิลป์ ซีซัน 2

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

เครื่องดนตรีไทย

ออกอากาศ 21 พ.ย. 64

เครื่องดนตรีไทย ศิลปะแขนงหนึ่งที่เกิดจากภูมิปัญญา ทั้ง "พญาซอ" เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านของ "กลองสะบัดชัย" กลองที่มีมานานนับหลายศตวรรษภาคกลาง และ "ฆ้องมอญ" เครื่องดนตรีที่ได้รับอิทธิพลมาจากมอญ

นาฏศิลป์ไทย

ออกอากาศ 14 พ.ย. 64

นาฏศิลป์ไทย ศิลปะการแสดงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ภูมิปัญญา และความเชื่อของผู้คนแต่ละท้องถิ่น ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ศัสตราวุธไทย

ออกอากาศ 7 พ.ย. 64

ศัสตราวุธ ถือว่าเป็นเครื่องมือต่อสู้ในยามออกศึกสงคราม เพื่อป้องกันและรักษาเอกราชบ้านเมือง และยังเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของงานช่างศิลปะไทย ที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้
กลับขึ้นด้านบน