Spirit of Asia

วัดร้างและการประกอบสร้างกรุงเทพฯ

ออกอากาศ 29 พ.ค. 65

พาไปชมกระบวนการก่อร่างสร้างกรุงเทพฯ เพื่อเป็นมหานครในยุคอดีตผ่านศาสนสถานที่จะเป็นประจักษ์พยาน และหาคำตอบว่า ความสัมพันธ์ของวัดและการพัฒนาเมืองนั้นนำมาสู่การเกิดวัดร้างในกรุงเทพฯ อย่างไร ?

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ศรัทธาในศานติ

ออกอากาศ 15 พ.ค. 65

เมื่อความศรัทธาตามหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นที่คุ้นเคยของชาวไทยพุทธ เทวสถานต่าง ๆ ใน กทม. กลายเป็นหมุดหมายที่คนไปสักการะไม่ขาดสาย คติความเชื่อและรายละเอียดเชิงประติมานวิทยาเป็นสิ่งที่น่าศึกษาให้เข้าใจ

ศรัทธาลูกผสม

ออกอากาศ 8 พ.ค. 65

ที่พึ่งทางจิตใจของชาวไทยยุค ร.ศ.240 อาจไม่จำกัดอยู่ในเขตพุทธาวาสเหมือนอดีต ความวุ่นวายกับสังคมยุคใหม่ ส่งผลให้ผู้คนหาหลักยึดทางความหวัง ร่วมสำรวจวิถีการบูชาสักการะบทใหม่ และองค์เทพประจำใจที่ไม่ได้ถูกส่งต่อความเชื่อจากบรรพบุรุษ

ศรัทธาโพ้นทะเล

ออกอากาศ 1 พ.ค. 65

เมื่อต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาใช้ชีวิตอยู่ไกลโพ้นทะเล ศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพองค์ต่าง ๆ จึงกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเป็นศูนย์กลางให้ผู้คนจากแผ่นดินเดียวกันได้มารวมตัว

มองกรุงเทพฯ จากชีวิตนอกวังของแม่พลอย

ออกอากาศ 24 เม.ย. 65

“แม่พลอย” ตัวละครที่สะท้อนชีวิตของผู้คนและวิถีชาววังในสมัยนั้นได้อย่างหมดจด เธอเล่าความนิยมอันเปลี่ยนผ่านแต่ละสมัยด้วยสายตาและคำบอกเล่าที่ทำให้เรารู้สึกสนุก แม้ไม่เคยประสบด้วยตนเอง

ยลวิถีรัตนโกสินทร์ผ่านวรรณกรรม “สี่แผ่นดิน”

ออกอากาศ 17 เม.ย. 65

ถึงวาระครบรอบ 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองหลวงที่มีเรื่องราว ตำนาน และความทรงจำ มุมมองกรุงเทพมหานครของเราแตกต่างกันไป หากแต่ยังปรากฏภาพความทรงจำผ่านวรรณกรรม “สี่แผ่นดิน” โดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

จันทบูรโอชา กรุ่นกลิ่นที่ไม่จางหาย

ออกอากาศ 10 เม.ย. 65

เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมอาหารเมืองจันทบุรี ได้หยิบใช้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธรรมชาติอย่างคุ้มค่า รสชาติมีเอกลักษณ์ วาดลวดลายเครื่องเทศไปถึงกรุงเทพฯ มาดูกันว่าความเข้มข้นเครื่องเทศในอนาคตของเมืองจันทบูรจะเป็นอย่างไร ?
กลับขึ้นด้านบน