รู้สู้ภัย

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

สร้างสมดุลโลก สร้างอาหารปลอดภัย

ออกอากาศ 24 เม.ย. 64

เมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้น ความต้องการอาหารย่อมสูงตาม เกษตรกรเป็นกลไกหลักในการผลิตพืชผล สารเคมีจึงเป็นตัวเลือกในการเพิ่มผลผลิต แต่มีกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมกันใช้เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนปลอดสารเคมี

"งดดื่ม" เพื่อลดอุบัติภัย

ออกอากาศ 17 เม.ย. 64

เมื่อพฤติกรรมการเมาแล้วขับ เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนถนน มาร่วมงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดอุบัติภัยบนถนนไปด้วยกัน

“โดรนดับไฟ” ฝีมือเด็กไทย รับมือไฟป่า - ลดหมอกควัน

ออกอากาศ 3 เม.ย. 64

เพื่อลดความเสี่ยงในการควบคุมไฟป่าของเจ้าหน้าที่และจิตอาสา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง "โดรน" จึงถูกนำมาใช้

"แม่แจ่มโมเดล" คืนผืนป่า ลดปัญหาฝุ่นควันเชียงใหม่

ออกอากาศ 27 มี.ค. 64

เกาะติดสถานการณ์หมอกควันในเชียงใหม่ สำรวจแนวทางแก้ปัญหาภายใต้ "แม่แจ่มโมเดล ไม่เผาเราทำได้"

"เชียงใหม่โมเดล" ลด PM2.5 เพิ่มอากาศสะอาด

ออกอากาศ 13 มี.ค. 64

ปี 2563 เชียงใหม่ครองสถิติเมืองมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลก! แล้วเชียงใหม่โมเดลจะเดินหน้าสู่วันที่อากาศปลอดพิษได้หรือไม่
กลับขึ้นด้านบน