รู้สู้ภัย

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

“สมุนไพรไทย” พลิกวิกฤตต้านโควิด-19

ออกอากาศ 10 ก.ค. 64

สถานการณ์โควิด-19 ที่ถาโถมอยู่ในขณะนี้ ทำให้หลายฝ่ายหาทางที่จะหยุดยั้งการแพร่กระจาย สมุนไพรไทยจึงเป็นอีกทางเลือก ที่คิดค้นและพัฒนาเพื่อต่อสู้กับเชื้อโควิด-19

"ลัมปี สกิน" โรคอุบัติใหม่วิกฤตระบาดโค - กระบือ

ออกอากาศ 3 ก.ค. 64

จากสถานการณ์การระบาดของ "โรคลัมปี สกิน" ทั่วประเทศกว่า 50 จังหวัด โค - กระบือป่วยและล้มตายกว่าแสนตัว ทางเลือกของเกษตรกรกับมาตราการเยียวยา หรือรอวัคซีนเพื่อรับมือกับโรคร้าย เกษตรกรจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร

วัคซีนกับการกลายพันธุ์โควิด-19

ออกอากาศ 26 มิ.ย. 64

กลายเป็นวิกฤตโลก หลังพบเชื้อกลายพันธุ์โควิด-19 แพร่กระจายรุนแรง ทำให้ "วัคซีน" กลายเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อจัดการกับการแพร่ระบาด

"ลำปาง" Set Zero พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หลังวิกฤตโควิด-19

ออกอากาศ 19 มิ.ย. 64

เมื่อรัฐบาลมีเป้าหมายให้ทุกคนเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จ.ลำปาง ได้เตรียมแผนฟื้นฟู เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง หลังโรคระบาดคลี่คลาย

"ให้ - แบ่ง - ปัน - สุข" ณ บางคนที

ออกอากาศ 12 มิ.ย. 64

องค์การสหประชาชาติระบุว่าประชากรโลกกว่า 135 ล้านคน กำลังประสบภาวะวิกฤตทางด้านอาหาร สาเหตุหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังมีชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ร่วมกันสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคง ยั่งยืน พร้อมกับการให้และการแบ่งปัน

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ รักษาคน - รักษาโรค

ออกอากาศ 5 มิ.ย. 64

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้โรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จึงจัดตั้งขึ้น พร้อมแนวคิดในการดูแลผู้ป่วย และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลไปพร้อม ๆ กัน

"บ้านห้วยกระทิง" ชุมชนรู้สู้ภัยโควิด-19

ออกอากาศ 29 พ.ค. 64

สถานการณ์โควิด-19 หลายชุมชนแสดงความเข้มแข็ง สามัคคี ช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด จนรับมือได้อย่างยั่งยืน

นวัตกรรมฝีมือคนไทยสู้วิกฤตโควิด-19

ออกอากาศ 22 พ.ค. 64

เมื่อเชื้อร้ายโควิด-19 ยังแพร่ระบาดหนัก ผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้น ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าต้องเสี่ยง องค์กรที่เกี่ยวข้องต่างร่วมมือคิดค้นนวัตกรรม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อรับมือวิกฤตครั้งนี้

"ดิน" อาบมลพิษ

ออกอากาศ 15 พ.ค. 64

เมื่อกากของเสีย อันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงดินที่เต็มไปด้วยมลพิษ การเฝ้าระวังจึงอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ​

"โคกหนองนาโมเดล" สู้ อยู่ รอด ตามศาสตร์พระราชา

ออกอากาศ 8 พ.ค. 64

"โคกหนองนาโมเดล" แนวคิดการปรับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ สร้างภูมิคุ้มกัน และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กลับขึ้นด้านบน