รู้สู้ภัย

​หน่วยดับเพลิงชุมชน

ออกอากาศ 13 ส.ค. 65

พาไปรู้จัก "ชุมชนหลังสามร้อยห้อง" เขตบางคอแหลม กทม. ที่มีมาตรการควบคุมเพลิงโดยอาสาสมัครที่อาศัยอยู่ในขุมชนเอง โดยหารู้ไม่ว่าอุปกรณ์ดับไฟเหล่านี้ ไม่ได้มาจากเงินภาษี แต่เดิมเริ่มจากประธานชุมชนไปออก "เกมโชว์" ทางโทรทัศน์ ชนะการแข่งขัน แล้วขอของขวัญเป็น "อุปกรณ์ดับเพลิงเคลื่อนที่"

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

​ชุมชนเมือง "เข้าใจ - ปรับเปลี่ยน - เรียนรู้" กับการจัดการระบบนิเวศ

ออกอากาศ 11 ธ.ค. 64

จากปัญหาการทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ลำคลอง ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร มาดูกันว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของชุมชนเมืองกับระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร เพื่อก้าวสู่มหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน

"ป่าชายเลน" ห้องเรียนธรรมชาติ

ออกอากาศ 4 ธ.ค. 64

จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ กำลังส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศใน "ป่าชายเลน" การสร้างความตระหนักรู้ระหว่างคนและป่าชายเลน เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นได้ประโยชน์อย่างไร ?

​"เรียนรู้ เฝ้าระวัง" ป้องกันพร้อมรับมือภัยพิบัติดินโคลนถล่ม

ออกอากาศ 27 พ.ย. 64

น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลดิน สาเหตุภัยพิบัติดินโคลนถล่ม เราต้องเรียนรู้ เฝ้าระวัง และจะปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่เพื่อความปลอดภัยอย่างไร ?

"เชียงดาว" พื้นที่สงวนชีวมณฑลกับการจัดการภัยพิบัติ

ออกอากาศ 20 พ.ย. 64

เมื่อองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาว แต่ยังมีความกังวลของคนในพื้นที่กรณีไฟป่า ชุมชนจะแก้ไขอย่างไร ? จะฟื้นฟูและดูแลป่าอย่างไรให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง

​แก้ปัญหากัดเซาะ ฟื้นฟูอนุรักษ์ชายหาด

ออกอากาศ 13 พ.ย. 64

ปัญหาการกัดเซาะ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นทุกปี คลื่นลมแปรปรวน ส่งผลกระทบโดยตรงกับชุมชนที่อาศัยบนพื้นที่ชายฝั่งทะเล ทำให้การเรียนรู้สภาพชายหาดในชุมชนจึงจำเป็น

​มาตรการต้านโควิด-19 รับเปิดเทอม

ออกอากาศ 6 พ.ย. 64

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 กับการทยอยเปิดภาคเรียนในรูปแบบ "On-Site" เงื่อนไข, มาตรการ และแนวปฏิบัติของ "Sandbox Safety Zone in School" ที่รองรับการเปิดเรียนของภาครัฐ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน, บุคลากรในโรงเรียน และผู้ปกครอง ได้มากน้อยเพียงใด

​​ช้างปลอดภัย - คนปลอดภัย กับปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่า

ออกอากาศ 30 ต.ค. 64

สถานการณ์ภัยคุกคามจากช้างป่าในพื้นที่ชุมชน ทำให้เกิดพลังอาสาเฝ้าระวังช้างป่า เพื่อควบคุม, ดูแล, ผลักดัน และลดความสูญเสียในพื้นที่ เพราะทุกชีวิตต้องปลอดภัยกับการอยู่ร่วมกันได้

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ออกอากาศ 23 ต.ค. 64

การบริหารจัดการน้ำ และการแจ้งเตือนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้คนลุ่มน้ำท่าจีน เกิดวิกฤตน้ำท่วม ร่วมหาคำตอบและถอดบทเรียนกับนักวิชาการน้ำ รวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่

ถอดบทเรียน "กรุงเทพฯ" ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ออกอากาศ 16 ต.ค. 64

ร่วมติดตามภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขของ กทม. กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชากรที่อาศัยอยู่ใน กทม. กว่า 5.59 ล้านคน เข้าถึงระบบสาธารณสุขมากน้อยเพียงใด

รวมพลังสร้างจิตสำนึก กู้ชีพปะการัง "เกาะโลซิน"

ออกอากาศ 9 ต.ค. 64

เมื่อ "อวน" ขนาดใหญ่ปกคลุมทรัพยากรใต้ท้องทะเล สร้างความเสียหายต่อ "ปะการัง" จึงเกิดพลังแห่งจิตอาสากับการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาไว้ซึ่งความงดงามใต้ท้องทะเลไทย
กลับขึ้นด้านบน