ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

แมลงวันนับล้านตัวบุกชุมชน หวั่นเป็นพาหะโรคระบาด จ.สระบุรี

ออกอากาศ 30 มิ.ย. 63

แมลงวันจำนวนมากก่อความเดือดร้อนรำคาญ ชาวบ้านหวั่นเป็นพาหะนำโรคระบาดร้ายแรงมาสู่ชุมชน

สะพานข้ามคลองมหาชัยผุกร่อน ร้องเทศบาลฯ เร่งซ่อม จ.สมุทรสาคร

ออกอากาศ 29 มิ.ย. 63

ชาวบ้านในตำบลมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร ร้องเรียนปัญหาสะพานข้ามคลองมหาชัยผุกร่อนจนเห็นโครงสร้างเหล็ก
กลับขึ้นด้านบน