​นวัตกรรมเครื่องพยากรณ์โรคในนาข้าว

​นวัตกรรมเครื่องพยากรณ์โรคในนาข้าว

112

ปัญหาที่เกษตรกรชาวนาต้องประสบในการการทำนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ ปัญหาของโรคข้าว ซึ่งแต่ละโรคมักมีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาชาวบ้านแต่เดิมก็จะใช้วิธีการสังเกตลมฟ้าอากาศ ในปัจจุบันจึงได้มีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาเป็น "นวัตกรรมเครื่องพยากรณ์โรคในนาข้าว" เพื่อป้องกัน หรือหาวิธีแก้ไขได้รวดเร็วก่อนจะมีโรคระบาดในนาข้าว โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มองปัญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีการแก้อย่างมีคุณภาพ เก็บเป็นข้อมูลพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ ติดตามชมสารคดีปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคมนี้ หลังข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส (เวลา 12.57 น.) ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เทคโนโลยีคัดแยกเมล็ดพันธุ์
เทคโนโลยีคัดแยกเมล็ดพันธุ์
24 ธ.ค. 59
การทำนาบนแพ
การทำนาบนแพ
23 ธ.ค. 59
ข้าวไรซ์เบอร์รี
ข้าวไรซ์เบอร์รี
22 ธ.ค. 59
​นวัตกรรมย่อยสลายเศษพืชและฟางข้าว
​นวัตกรรมย่อยสลายเศษพืชและฟางข้าว
21 ธ.ค. 59
นวัตกรรมย่อยสลายเศษพืชและฟางข้าว
นวัตกรรมย่อยสลายเศษพืชและฟางข้าว
21 ธ.ค. 59
นวัตกรรมเครื่องเกี่ยวข้าว
นวัตกรรมเครื่องเกี่ยวข้าว
20 ธ.ค. 59
ดำนาน้ำน้อย
ดำนาน้ำน้อย
19 ธ.ค. 59
ข้าวสารเสก
ข้าวสารเสก
18 ธ.ค. 59
โรงสีข้าว
โรงสีข้าว
17 ธ.ค. 59
นวัตกรรมเครื่องพยากรณ์โรคในนาข้าว
นวัตกรรมเครื่องพยากรณ์โรคในนาข้าว
16 ธ.ค. 59
​ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์
​ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์
14 ธ.ค. 59
แหล่งความรู้ของชาวนา
แหล่งความรู้ของชาวนา
14 ธ.ค. 59
เกษตรกรแนวคิดใหม่
เกษตรกรแนวคิดใหม่
13 ธ.ค. 59
ลดต้นทุนเมล็ดข้าวและน้ำ
ลดต้นทุนเมล็ดข้าวและน้ำ
12 ธ.ค. 59
ปลูกข้าวหลายตา
ปลูกข้าวหลายตา
11 ธ.ค. 59
​เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว
​เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว
10 ธ.ค. 59
รวบข้าว ตีข้าว
รวบข้าว ตีข้าว
9 ธ.ค. 59
ลงแขก
ลงแขก
8 ธ.ค. 59
ปลูกข้าวไว้กินก่อนขาย
ปลูกข้าวไว้กินก่อนขาย
7 ธ.ค. 59
กลับขึ้นด้านบน