แม่โพสพนารีแห่งข้าว

แม่โพสพนารีแห่งข้าว

39

คนไทยนั้น บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ดังนั้น ข้าวจึงผูกพันกับชีวิตคนไทยมานาน ดั่งคำว่า ข้าวคือชีวิต คนไทยเชื่อว่าข้าวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอยู่นั่นคือ "แม่โพสพ นารีแห่งข้าว" การเคารพบูชาแม่โพสพถือเป็นสิริมงคลในการทำนา การกราบไหว้บูชาแม่โพสพกระทำเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ ขอให้ช่วยปกป้องคุ้มครองข้าวความเชื่อนี้จึงช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาจนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ชาวนาพึงปฏิบัติบูชา

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแต่ละพื้นที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบต่อไป ติดตามชมสารคดีปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ หลังข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส (เวลา 12.57 น.) รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ปลูกข้าวไว้กินก่อนขาย
ปลูกข้าวไว้กินก่อนขาย
7 ธ.ค. 59
พระราชดำรัสเกี่ยวกับข้าวและชาวนา
พระราชดำรัสเกี่ยวกับข้าวและชาวนา
5 ธ.ค. 59
การลดแรงงานและจัดการชาวนา
การลดแรงงานและจัดการชาวนา
6 ธ.ค. 59
ลดต้นทุนปุ๋ยและยาในนาข้าว
ลดต้นทุนปุ๋ยและยาในนาข้าว
4 ธ.ค. 59
นวัตกรรมเครื่องรดน้ำแบบสายพาน
นวัตกรรมเครื่องรดน้ำแบบสายพาน
3 ธ.ค. 59
นวัตกรรมเครื่องโรยข้าวงอก
นวัตกรรมเครื่องโรยข้าวงอก
1 ธ.ค. 59
เครื่องมือชาวนา
เครื่องมือชาวนา
30 พ.ย. 59
พิธีปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
พิธีปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
30 พ.ย. 59
พิธีแรกเกี่ยว
พิธีแรกเกี่ยว
29 พ.ย. 59
แม่โพสพนารีแห่งข้าว
แม่โพสพนารีแห่งข้าว
28 พ.ย. 59
บุญคุณของควาย
บุญคุณของควาย
27 พ.ย. 59
ชาวนากับควาย
ชาวนากับควาย
26 พ.ย. 59
พิธีสู่ขวัญข้าว
พิธีสู่ขวัญข้าว
25 พ.ย. 59
ยุ้งฉาง
ยุ้งฉาง
24 พ.ย. 59
การปลูกข้าวไร่
การปลูกข้าวไร่
23 พ.ย. 59
ข้าวดอย
ข้าวดอย
22 พ.ย. 59
นาขั้นบันได
นาขั้นบันได
21 พ.ย. 59
ข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ)
ข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ)
20 พ.ย. 59
พิธีแรกปลูก
พิธีแรกปลูก
19 พ.ย. 59
กลับขึ้นด้านบน