​ชาวนากับควาย

​ชาวนากับควาย

97

การทำนา มีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งชาวนาสมัยก่อนนั้นไม่มีเครื่องทุ่นแรงที่สะดวกสบายเหมือนการทำนาในปัจจุบัน ดังนั้น เครื่องทุนแรงของชาวนาสมัยก่อน ก็คือ สัตว์เลี้ยงของชาวนา ซึ่งก็คือควาย นั่นเอง "ควาย" ถือเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับชาวนา เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานที่ดี ซึ่งควายที่นำใช้งานนั้นจะต้องผ่านการฝึกเพื่อให้เข้าใจคำสั่งของคน

ความสัมพันธ์ของชาวนากับควาย ยากที่จะพบได้ในปัจจุบันเพราะความเจริญและกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ติดตามชมสารคดีปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ หลังข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส (เวลา 12.57 น.) รับชมออนไลน์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

การลดแรงงานและจัดการชาวนา
การลดแรงงานและจัดการชาวนา
6 ธ.ค. 59
ลดต้นทุนปุ๋ยและยาในนาข้าว
ลดต้นทุนปุ๋ยและยาในนาข้าว
4 ธ.ค. 59
นวัตกรรมเครื่องรดน้ำแบบสายพาน
นวัตกรรมเครื่องรดน้ำแบบสายพาน
3 ธ.ค. 59
นวัตกรรมเครื่องโรยข้าวงอก
นวัตกรรมเครื่องโรยข้าวงอก
1 ธ.ค. 59
เครื่องมือชาวนา
เครื่องมือชาวนา
30 พ.ย. 59
พิธีปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
พิธีปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
30 พ.ย. 59
พิธีแรกเกี่ยว
พิธีแรกเกี่ยว
29 พ.ย. 59
แม่โพสพนารีแห่งข้าว
แม่โพสพนารีแห่งข้าว
28 พ.ย. 59
บุญคุณของควาย
บุญคุณของควาย
27 พ.ย. 59
ชาวนากับควาย
ชาวนากับควาย
26 พ.ย. 59
พิธีสู่ขวัญข้าว
พิธีสู่ขวัญข้าว
25 พ.ย. 59
ยุ้งฉาง
ยุ้งฉาง
24 พ.ย. 59
การปลูกข้าวไร่
การปลูกข้าวไร่
23 พ.ย. 59
ข้าวดอย
ข้าวดอย
22 พ.ย. 59
นาขั้นบันได
นาขั้นบันได
21 พ.ย. 59
ข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ)
ข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ)
20 พ.ย. 59
พิธีแรกปลูก
พิธีแรกปลูก
19 พ.ย. 59
ฮ้องขวัญควาย (สู่ขวัญควาย)
ฮ้องขวัญควาย (สู่ขวัญควาย)
18 พ.ย. 59
การไถเตรียมดินโดยควาย
การไถเตรียมดินโดยควาย
17 พ.ย. 59
กลับขึ้นด้านบน