​หว่านแห้ง

​หว่านแห้ง

172

การทำนาปลูกข้าวนั้น มีวิธีการทำหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือการทำนาหว่าน ที่ชาวนาปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ โดยนาหว่านแบ่เป็น 2 วิธี วันนี้มารู้จักกับการ "หว่านแห้ง" หรือบางที่เรียกว่า หว่านสำรวย เป็นการหว่านในสภาพดินแห้ง โดยการไถดินตากแดดไว้ประมาณ 7 วัน แล้วจึงไถแปรให้ดินร่วน แล้วหว่านเมล็ดข้าวลงไป หว่านเสร็จก็รอน้ำฝนเพื่อช่วยให้เมล็ดข้าวงอกเป็นต้น การหว่านแห้งนี้จะทำในพื้นที่นอกเขตชลประทานพึ่งพาน้ำฝน มีข้อดีคือใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณที่น้อยกว่าทั่วไป

พื้นที่ที่ต่าง เกษตรกรก็จะต้องเลือกวิธีการ และช่วงเวลาที่เหมาะสม ติดตามชมสารคดี ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายนนี้ หลังข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส (เวลา 12.57 น.) รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

นาขั้นบันได
นาขั้นบันได
21 พ.ย. 59
ข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ)
ข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ)
20 พ.ย. 59
พิธีแรกปลูก
พิธีแรกปลูก
19 พ.ย. 59
ฮ้องขวัญควาย (สู่ขวัญควาย)
ฮ้องขวัญควาย (สู่ขวัญควาย)
18 พ.ย. 59
การไถเตรียมดินโดยควาย
การไถเตรียมดินโดยควาย
17 พ.ย. 59
แฮกนาชาวเหนือ (แรกนา)
แฮกนาชาวเหนือ (แรกนา)
16 พ.ย. 59
ภูมิปัญญา จุลินทรีย์ดูแลเมล็ดพันธุ์ข้าว
ภูมิปัญญา จุลินทรีย์ดูแลเมล็ดพันธุ์ข้าว
15 พ.ย. 59
การเพาะกล้าข้าว
การเพาะกล้าข้าว
13 พ.ย. 59
หว่านเปียก หว่านตม
หว่านเปียก หว่านตม
12 พ.ย. 59
​หว่านแห้ง
​หว่านแห้ง
11 พ.ย. 59
ข้าวพันธุ์ กข15
ข้าวพันธุ์ กข15
10 พ.ย. 59
​เกษตรกรเมืองเหนือ เลือกข้าวพันธุ์ดี
​เกษตรกรเมืองเหนือ เลือกข้าวพันธุ์ดี
8 พ.ย. 59
การดำนากล้าต้นเดียว
การดำนากล้าต้นเดียว
7 พ.ย. 59
นาโยน
นาโยน
6 พ.ย. 59
ข้าวเล้าแตก
ข้าวเล้าแตก
5 พ.ย. 59
ปลูกปีละครั้ง ทำให้ได้ข้าวที่ดี
ปลูกปีละครั้ง ทำให้ได้ข้าวที่ดี
4 พ.ย. 59
พิธีเลี้ยงผีฝาย
พิธีเลี้ยงผีฝาย
3 พ.ย. 59
การปลูกข้าวอินทรีย์
การปลูกข้าวอินทรีย์
2 พ.ย. 59
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
1 พ.ย. 59
กลับขึ้นด้านบน