ข้าวหอมไชยา ข้าวพันธุ์ดีเมืองใต้

ข้าวหอมไชยา ข้าวพันธุ์ดีเมืองใต้

106

การทำนา นอกจากจะต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องเลือกพันธุ์ข้าวที่ดี ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่อีกด้วย "ข้าวหอมไชยา" ข้าวพื้นเมืองของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเล่าขานกันว่าเวลาข้าวออกรวงจะหอมไปทั่วทุ่ง เวลาหุงจะส่งกลิ่นหอมไปทั่วบ้าน

ป้าประสงค์ หีตอนันต์ เกษตรกรในพื้นที่เล่าให้ฟังว่า ข้าวหอมไชยาเป็นข้าวที่มีคุณภาพ เป็นข้าวที่โรงสีต้องการเป็นอันดับ 1 เมล็ดจะมีลักษณะป้อมๆ และมีเปลือกหนา ซึ่งการปลูกข้าวจะเริ่มปักดำเดือนสิงหาคม แต่ต้องเตรียมต้นกล้าไว้ประมาณ 1 เดือนครึ่ง

การปลูกข้าวให้ได้คุณภาพดีนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เหมาะสมแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ระหว่างปลูกอีกด้วย ติดตามชมสารคดี ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคมนี้ หลังข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส (เวลา 12.57 น.) ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

หว่านเปียก หว่านตม
หว่านเปียก หว่านตม
12 พ.ย. 59
​หว่านแห้ง
​หว่านแห้ง
11 พ.ย. 59
ข้าวพันธุ์ กข15
ข้าวพันธุ์ กข15
10 พ.ย. 59
​เกษตรกรเมืองเหนือ เลือกข้าวพันธุ์ดี
​เกษตรกรเมืองเหนือ เลือกข้าวพันธุ์ดี
8 พ.ย. 59
การดำนากล้าต้นเดียว
การดำนากล้าต้นเดียว
7 พ.ย. 59
นาโยน
นาโยน
6 พ.ย. 59
ข้าวเล้าแตก
ข้าวเล้าแตก
5 พ.ย. 59
ปลูกปีละครั้ง ทำให้ได้ข้าวที่ดี
ปลูกปีละครั้ง ทำให้ได้ข้าวที่ดี
4 พ.ย. 59
พิธีเลี้ยงผีฝาย
พิธีเลี้ยงผีฝาย
3 พ.ย. 59
การปลูกข้าวอินทรีย์
การปลูกข้าวอินทรีย์
2 พ.ย. 59
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
1 พ.ย. 59
ปลูกข้าวนาปี ใช้วิธีดำนา
ปลูกข้าวนาปี ใช้วิธีดำนา
31 ต.ค. 59
แหล่งอุดมเมล็ดข้าว ชาวนาภาคกลาง
แหล่งอุดมเมล็ดข้าว ชาวนาภาคกลาง
30 ต.ค. 59
ข้าวอีสานพันธุ์ดี
ข้าวอีสานพันธุ์ดี
29 ต.ค. 59
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ : ข้าวหอมไชยา ข้าวพันธุ์ดีเมืองใต้
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ : ข้าวหอมไชยา ข้าวพันธุ์ดีเมืองใต้
27 ต.ค. 59
เพาะกล้าวันแม่ที่เมืองเหนือ
เพาะกล้าวันแม่ที่เมืองเหนือ
23 ต.ค. 59
ทำนาเดือนสิงหาคม ในภาคใต้
ทำนาเดือนสิงหาคม ในภาคใต้
26 ต.ค. 59
หว่านกล้า 12 สิงหาคมในถิ่นอีสาน
หว่านกล้า 12 สิงหาคมในถิ่นอีสาน
25 ต.ค. 59
วันแม่หว่านเมล็ด ที่ภาคกลาง
วันแม่หว่านเมล็ด ที่ภาคกลาง
24 ต.ค. 59
กลับขึ้นด้านบน