Travel Bubble คลายล็อกเที่ยวปลอดภัย ?

Travel Bubble คลายล็อกเที่ยวปลอดภัย ?

พลิกปมข่าว ออกอากาศ 15 มิ.ย. 63
43

ภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้น ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 21 นี่เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กร Global COVID-19 ประเมินให้ไทยฟื้นตัวดีที่สุดของเอเชีย และอันดับ 2 ของโลกรองจากออสเตรเลีย รัฐบาลจึงมองเป็นโอกาสสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้แนวคิด "Travel Bubble" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัญหาก็คือไทยพร้อมแล้วหรือไม่

ติดตามชมรายการพลิกปมข่าว ทุกวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

พัฒนาเมืองไม่ทิ้งไว้ข้างหลัง
พัฒนาเมืองไม่ทิ้งไว้ข้างหลัง
26 มิ.ย. 63
ต่อลมหายใจสถานบันเทิง
ต่อลมหายใจสถานบันเทิง
25 มิ.ย. 63
พื้นที่เรียนรู้ธุรกิจเพื่อสิทธิมนุษยชน
พื้นที่เรียนรู้ธุรกิจเพื่อสิทธิมนุษยชน
24 มิ.ย. 63
ที่อยู่ - ที่ไป คนจนเมือง
ที่อยู่ - ที่ไป คนจนเมือง
23 มิ.ย. 63
ต้นทุนรถโรงเรียน ต้นทุนความปลอดภัย
ต้นทุนรถโรงเรียน ต้นทุนความปลอดภัย
22 มิ.ย. 63
ก้าวครูกล้าเปลี่ยน
ก้าวครูกล้าเปลี่ยน
19 มิ.ย. 63
อุ้มหาย กฎหมายไม่ถึงฝัน
อุ้มหาย กฎหมายไม่ถึงฝัน
18 มิ.ย. 63
ECO VILLAGE ชุมชนเล็กเปลี่ยนโลก
ECO VILLAGE ชุมชนเล็กเปลี่ยนโลก
17 มิ.ย. 63
4 แสนล้านจากฐานราก ?
4 แสนล้านจากฐานราก ?
16 มิ.ย. 63
Travel Bubble คลายล็อกเที่ยวปลอดภัย ?
Travel Bubble คลายล็อกเที่ยวปลอดภัย ?
15 มิ.ย. 63
หยุดตะกั่ว ฟื้นชีวิตคลิตี้
หยุดตะกั่ว ฟื้นชีวิตคลิตี้
12 มิ.ย. 63
จัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กแก้แล้ง
จัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กแก้แล้ง
11 มิ.ย. 63
ฟื้นชีวิตคนเมืองพัทยา
ฟื้นชีวิตคนเมืองพัทยา
10 มิ.ย. 63
ลดความแออัดเมืองหลังโควิด-19
ลดความแออัดเมืองหลังโควิด-19
9 มิ.ย. 63
ละลายงบ ฟื้นฟูฐานราก ?
ละลายงบ ฟื้นฟูฐานราก ?
8 มิ.ย. 63
ท่องเที่ยววิถึใหม่ ปลอดภัย ยั่งยืน
ท่องเที่ยววิถึใหม่ ปลอดภัย ยั่งยืน
5 มิ.ย. 63
แรงงานข้ามชาติในวิกฤตโรคระบาด
แรงงานข้ามชาติในวิกฤตโรคระบาด
4 มิ.ย. 63
แรงงานสูงวัย ชีวิตบั้นปลาย บนความเสี่ยง
แรงงานสูงวัย ชีวิตบั้นปลาย บนความเสี่ยง
3 มิ.ย. 63
ตัดวงจร ก่ออาชญากรรมเด็ก
ตัดวงจร ก่ออาชญากรรมเด็ก
2 มิ.ย. 63
กลับขึ้นด้านบน