ละคร ปลายจวัก

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

อาหารแบบชาวบ้าน

เผยแพร่ 15 ก.ย. 63

ปลายจวักเป็นละครพีเรียด สิ่งสำคัญที่ทำให้ละครโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และเกิดการพูดถึงในวงกว้าง คงไม่พ้นเรื่องอาหาร ดังนั้นข้อมูลทุกอย่างจึงต้องอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในด้านอาหารก็เช่นกัน

ทาสในเรือนเบี้ย

เผยแพร่ 14 ก.ย. 63

“ทาสในเรือนเบี้ย” คือทาสกลุ่มแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคำนึงถึงความสำคัญและความเป็นไปได้ที่จะริเริ่มการเลิกทาส

ผลกระทบจากการเลิกทาส

เผยแพร่ 13 ก.ย. 63

ในที่สุดพระราโชบายการเลิกทาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้รับการสนับสนุน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติทาส บังคับใช้ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2448 เป็นต้นไป

ที่มาที่ไปของทาส

เผยแพร่ 12 ก.ย. 63

ขึ้นชื่อว่าทาสแล้ว ย่อมมีแต่ความทรมาน ไร้อิสระ ทำอะไรผิดก็ถูกเฆี่ยนอย่างไร้ความปรานี ขณะที่ในละครปลายจวัก เหล่าเจ้านายล้วนเมตตาปรานีต่อทาส จึงน่าศึกษาต่อว่าที่มาที่ไปของทาสในสยามประเทศนั้นเป็นอย่างไรกันแน่
กลับขึ้นด้านบน