สถานีประชาชน

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ร้อง สธ.ทบทวนหลักเกณฑ์บรรจุข้าราชการ

ออกอากาศ 2 ก.ค. 63

บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้องขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุข ทบทวนรายชื่อและตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ

กรมควบคุมโรค รณรงค์ "ลด ละ เลิก สุรา"

ออกอากาศ 30 มิ.ย. 63

กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนลด ละ เลิกดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2563
กลับขึ้นด้านบน