ตามรอยธรรม ปีที่ 9 : ตอนที่ 1

ตามรอยธรรม ปีที่ 9 : ตอนที่ 1

มีเทศน์ มีทอล์ค ออกอากาศ 1 ม.ค. 64
147

เทปบันทึกภาพงานเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ตอน ตามรอยธรรม” เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ โดยพระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ

  • พระพรหมบัณฑิต (ศ. ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
  • พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
  • พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร
  • พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)

ติดตามชมในวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ตามรอยธรรม ปีที่ 9 : ตอนที่ 2
ตามรอยธรรม ปีที่ 9 : ตอนที่ 2
26 ก.พ. 64
ตามรอยธรรม ปีที่ 9 : ตอนที่ 1
ตามรอยธรรม ปีที่ 9 : ตอนที่ 1
1 ม.ค. 64
สุขในธรรม ปีที่ 8 : ตอนที่ 2
สุขในธรรม ปีที่ 8 : ตอนที่ 2
7 ก.ค. 63
สุขในธรรม ปีที่ 8 : ตอนที่ 1
สุขในธรรม ปีที่ 8 : ตอนที่ 1
6 ก.ค. 63
สวนธรรมนำทางชีวิต
สวนธรรมนำทางชีวิต
6 พ.ค. 63
สุขในธรรม : ตอนที่ 2
สุขในธรรม : ตอนที่ 2
17 ก.ค. 62
สุขในธรรม : ตอนที่ 1
สุขในธรรม : ตอนที่ 1
16 ก.ค. 62
ธรรมเทศนา มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 "มงคลธรรม มงคลชีวิต" ตอนที่ 3 (13 ส.ค. 61)
ธรรมเทศนา มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 "มงคลธรรม มงคลชีวิต" ตอนที่ 3 (13 ส.ค. 61)
13 ส.ค. 61
ธรรมเทศนา มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 "มงคลธรรม มงคลชีวิต" ตอนที่ 2 (30 ก.ค. 61)
ธรรมเทศนา มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 "มงคลธรรม มงคลชีวิต" ตอนที่ 2 (30 ก.ค. 61)
30 ก.ค. 61
ธรรมเทศนา มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 "มงคลธรรม มงคลชีวิต" ตอนที่ 1 (27 ก.ค. 61)
ธรรมเทศนา มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7 "มงคลธรรม มงคลชีวิต" ตอนที่ 1 (27 ก.ค. 61)
27 ก.ค. 61
ธรรมเทศนา มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 "คำสอนพ่อ" ตอนที่ 2  (11 ธ.ค. 60)
ธรรมเทศนา มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 "คำสอนพ่อ" ตอนที่ 2 (11 ธ.ค. 60)
11 ธ.ค. 60
ธรรมเทศนา มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 "คำสอนพ่อ" ตอนที่ 1  (5 ธ.ค. 60)
ธรรมเทศนา มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 "คำสอนพ่อ" ตอนที่ 1 (5 ธ.ค. 60)
5 ธ.ค. 60
มหาราชาในดวงใจ (12 ธ.ค.59)
มหาราชาในดวงใจ (12 ธ.ค.59)
12 ธ.ค. 59
ความรักของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ
ความรักของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ
22 ก.พ. 59
กลับขึ้นด้านบน