มีเทศน์ มีทอล์ค ตามรอยธรรม ปีที่ 9 (2563)

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ตามรอยธรรม ปีที่ 9 : ตอนที่ 4

ออกอากาศ 12 ส.ค. 64

เทปบันทึกภาพงานเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ตอน ตามรอยธรรม ปีที่ 9​” เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ โดยพระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ

ตามรอยธรรม ปีที่ 9 : ตอนที่ 3

ออกอากาศ 26 พ.ค. 64

เทปบันทึกภาพงานเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ตอน ตามรอยธรรม ปีที่ 9​” เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ โดยพระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ

ตามรอยธรรม ปีที่ 9 : ตอนที่ 2

ออกอากาศ 26 ก.พ. 64

เทปบันทึกภาพงานเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ตอน ตามรอยธรรม ปีที่ 9​” เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ โดยพระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ

ตามรอยธรรม ปีที่ 9 : ตอนที่ 1

ออกอากาศ 1 ม.ค. 64

เทปบันทึกภาพงานเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ตอน ตามรอยธรรม​” เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ โดยพระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ​​
กลับขึ้นด้านบน