Localist ชีวิตนอกกรุง

ชีวิตนี้เพื่อเบ๊อะบละตู

ออกอากาศ 21 ส.ค. 65

ชวนติดตามหนุ่มปกาเกอะญอช่างฝันจากเทือกเขาเบ๊อะบละตู ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง ที่หลงรักกาแฟและวิถีบ้านเกิด กลับมาอยู่บ้านปางทองเพื่อค้นหา ออกแบบชีวิตและชุมชนตัวเอง โดยการต่อยอดการทำกาแฟ และมองว่าจะกลายเป็นอาชีพของชุมชนได้

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

เกษตรฉุกคิด ชีวิตลีซู

ออกอากาศ 7 ก.พ. 64

ติดตามวิถีชาวดอยกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู กับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ที่ต้องอนุรักษ์พืชท้องถิ่น พร้อมกับปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่

เกี่ยวไว้ให้มั่น ผลิตภัณฑ์กาบหมาก

ออกอากาศ 31 ม.ค. 64

"ภาชนะจากกาบหมาก" การจับมือเป็นเครือข่าย ตลาดตอบรับ โอกาสเปิดกว้าง แต่จะทำอย่างไรให้กิจการนี้ไปได้สุดทาง​

นักปรับปรุง (เมล็ด) พันธุ์นอกกรุง

ออกอากาศ 13 ธ.ค. 63

เมื่อเมล็ดพันธุ์คือต้นทุนและความมั่นคงของการเพาะปลูก เหล่าเกษตรกรพื้นบ้านจึงลุกขึ้นมาเก็บและผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง
กลับขึ้นด้านบน