Localist ชีวิตนอกกรุง

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

น่านอะโกร โตไปด้วยกัน

ออกอากาศ 29 พ.ค. 65

ชวนไปดูนวัตกรรมใหม่ของเครือข่ายผู้ประกอบการเมืองน่าน โดยใช้ชื่อว่า "คลัสเตอร์น่านอะโกร" ที่ทำให้เกิดสังคมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ที่ไม่ได้แข่งขันกัน

อยู่บ้าน อย่างฮักกรีน

ออกอากาศ 22 พ.ค. 65

ชวนติดตามลูกหลานกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่เริ่มกลับมาในหมู่บ้าน รวมเป็นกลุ่มกัน เข้ามาช่วยจัดการเกษตรกรในชุมชนให้อยู่รอด

กวยลุคใหม่ วินัย โพธิสาน

ออกอากาศ 15 พ.ค. 65

วินัย โพธิสาร ปลุกชีวิตผ้าไหม ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแฟชั่นในสมัยปัจจุบัน ให้ยังคงเอกลักษณ์กวย พัฒนารูปแบบ และสื่อสารเรื่องราวกับคนภายนอก เพื่อเป็นการให้คนรู้จักและเข้าใจกวยมากขึ้น

เครือข่ายคนคืนถิ่น

ออกอากาศ 1 พ.ค. 65

พาไปดูชีวิตของคนกลับมาตั้งหลักอยู่บ้าน และมีกลุ่มเครือข่าย "คนกล้าคืนถิ่น" ทางภาคใต้ ที่คอยหนุนความรู้พัฒนาตัวเองให้อยู่รอดได้ เมื่อตัวเองอยู่ได้ ก็แชร์ความรู้ เป็นพี่เลี่้ยงให้กับอื่น ๆ ที่กลับมาตั้งหลัก อยู่รอดไปด้วยกัน

คู่คิดการตลาด Start-up แนวใหม่​

ออกอากาศ 17 เม.ย. 65

ชวนติดตามการปรับตัวพัฒนาแบรนด์ท้องถิ่นของชาวบ้านและกลุ่ม Start Up สายเกษตร ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน โดยการต่อยอดจากการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งพวกเขาลุยตลาดร่วมกันอย่างมีชั้นเชิง อาจจะเป็นอีกหนึ่งในคำตอบของการอยู่รอดสำหรับทุกคน

โตไปด้วยกันสวรรค์ของชา

ออกอากาศ 10 เม.ย. 65

ชวนไปดูแนวคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยกระดับชา ให้มีคุณภาพ โดยการทำงานร่วมกับชุมชนปลูกชาที่ดูแลป่า พัฒนาคุณภาพชา การปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว ตาก และแปรรูป ให้สามารถไปไกลระดับสากล

สท.รุ่นใหม่ เจ๋งไหมล่ะ

ออกอากาศ 3 เม.ย. 65

ชวนติดตามแนวคิดของ "เจ๋ง" สท. หรือสมาชิกสภาเทศบาลรุ่นใหม่ ที่ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ในการดึงเอาป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตร มาสร้างงาน สร้างอาชีพ และรองรับคนรุ่นใหม่กลับสู่บ้านเกิด
กลับขึ้นด้านบน