Localist ชีวิตนอกกรุง

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ทายาทฝ้ายขุนเลย

ออกอากาศ 26 มิ.ย. 65

พาไปติดตามกลุ่มคนรุ่นใหม่ อ.วังสะพุง จ.เลย ที่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดจากการนำทรัพยากรท้องถิ่นและองค์ความรู้ของคนรุ่นพ่อแม่มาต่อยอด

เหมาะกับใคร เกษตร IoT

ออกอากาศ 19 มิ.ย. 65

ชวนมาที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อมาดูการจัดการฟาร์มยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีการควบคุมสมองกลระยะไกล ผ่านระบบ Internet of Things หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า IoT

น่านอะโกร โตไปด้วยกัน

ออกอากาศ 29 พ.ค. 65

ชวนไปดูนวัตกรรมใหม่ของเครือข่ายผู้ประกอบการเมืองน่าน โดยใช้ชื่อว่า "คลัสเตอร์น่านอะโกร" ที่ทำให้เกิดสังคมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ที่ไม่ได้แข่งขันกัน

อยู่บ้าน อย่างฮักกรีน

ออกอากาศ 22 พ.ค. 65

ชวนติดตามลูกหลานกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่เริ่มกลับมาในหมู่บ้าน รวมเป็นกลุ่มกัน เข้ามาช่วยจัดการเกษตรกรในชุมชนให้อยู่รอด

กวยลุคใหม่ วินัย โพธิสาน

ออกอากาศ 15 พ.ค. 65

วินัย โพธิสาร ปลุกชีวิตผ้าไหม ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแฟชั่นในสมัยปัจจุบัน ให้ยังคงเอกลักษณ์กวย พัฒนารูปแบบ และสื่อสารเรื่องราวกับคนภายนอก เพื่อเป็นการให้คนรู้จักและเข้าใจกวยมากขึ้น

เครือข่ายคนคืนถิ่น

ออกอากาศ 1 พ.ค. 65

พาไปดูชีวิตของคนกลับมาตั้งหลักอยู่บ้าน และมีกลุ่มเครือข่าย "คนกล้าคืนถิ่น" ทางภาคใต้ ที่คอยหนุนความรู้พัฒนาตัวเองให้อยู่รอดได้ เมื่อตัวเองอยู่ได้ ก็แชร์ความรู้ เป็นพี่เลี่้ยงให้กับอื่น ๆ ที่กลับมาตั้งหลัก อยู่รอดไปด้วยกัน
กลับขึ้นด้านบน