โรงเรียนครอบครัว โรงเรียนชีวิต

โรงเรียนครอบครัว โรงเรียนชีวิต

เมืองดลใจ ออกอากาศ 22 เม.ย. 58
186
เพราะตระหนักว่าเบ้าหลอมเยาวชนที่แท้จริงคือชุมชน การเรียนรู้ทักษะชีวิตทั้งหมดของเยาวชนเกิดขึ้นได้ทุกที่ในชุมชน ไม่ใช่แค่ในโรงเรียน ประกอบกับเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณอันตรายที่กำลังคุกคามเด็กๆ ในชุมชน ทั้งปัญหาเด็กติดเกม การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด ชาวบ้านจึงเริ่มมองหาแนวทางเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนให้มีวัคซีนชีวิต ห่างไกลจากสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่จะดึงเด็กๆ หันออกไปสู่เส้นทางชีวิตอันไม่สวยงามเหล่านั้นชาวบ้านห้วยม้าลอย ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี จึงได้ก่อตั้ง “โรงเรียนครอบครัว” เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยชุมชน โดยประสานให้บ้าน วัด โรงเรียน การเมืองท้องถิ่น(อบต.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งห้าส่วนหลักนี้ รวมถึงกลุ่มองค์กรต่างในชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ประสานมือประสานใจเข้ามามีบทบาทร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับเด็กมากกว่าที่เรียนในโรงเรียน โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาชุมชน เพื่อให้เด็กๆ มีทักษะชีวิตทุกด้าน รู้จักตนเอง รู้รากเหง้า จุดแข็งในวิถีชีวิต และเข้าใจคุณค่าวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงให้เด็กๆ เติบโตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายต่างๆ ของโลกโรงเรียนครอบครัว ไม่ได้มีเพียงผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาจัดการเรียนรู้ให้เด็กๆ การออกแบบการศึกษาของโรงเรียนครอบครัวไม่ใช่มาจากผู้ใหญ่คิดเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มาร่วมคิดร่วมทำ และเลือกว่าพวกเขาอยากจะเรียนรู้อะไร อยากจะทำกิจกรรมใดที่พวกเขาสนใจ ภายใต้กิจกรรม “พี่สอนน้อง” ที่เปิดเวทีให้เยาวชนแกนนำรุ่นพี่คิดหากิจกรรมต่างๆ มาสอนน้องๆติดตามชมรายการเมืองดลใจ ตอน โรงเรียนครอบครัว โรงเรียนชีวิต วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 22.35 - 23.30 น.ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ภาพตัวอย่าง

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ร่วมเปลี่ยนโลก ด้วยชุมชน คนท้องถิ่น (จบ)
ร่วมเปลี่ยนโลก ด้วยชุมชน คนท้องถิ่น (จบ)
20 พ.ค. 58
ความยั่งยืน ด้วยอาหาร
ความยั่งยืน ด้วยอาหาร
13 พ.ค. 58
เชียงใหม่...จังหวัดจัดการตนเอง
เชียงใหม่...จังหวัดจัดการตนเอง
6 พ.ค. 58
หนองสาหร่าย ความดีคือต้นทุนแห่งความสุข
หนองสาหร่าย ความดีคือต้นทุนแห่งความสุข
29 เม.ย. 58
โรงเรียนครอบครัว โรงเรียนชีวิต
โรงเรียนครอบครัว โรงเรียนชีวิต
22 เม.ย. 58
บ้านช่องฟืน ชุมชนจิตอาสาแห่งทะเลสาบสงขลา
บ้านช่องฟืน ชุมชนจิตอาสาแห่งทะเลสาบสงขลา
15 เม.ย. 58
น่าน ลมหายใจของเมืองเก่า ในสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง
น่าน ลมหายใจของเมืองเก่า ในสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง
8 เม.ย. 58
บ้านน้ำเชี่ยว ท่องเที่ยวยั่งยืน
บ้านน้ำเชี่ยว ท่องเที่ยวยั่งยืน
1 เม.ย. 58
ธนาคารชาวบ้าน วัฒนธรรมอาหาร “ครัวใบโหนด”
ธนาคารชาวบ้าน วัฒนธรรมอาหาร “ครัวใบโหนด”
25 มี.ค. 58
กุดชุม เศรษฐกิจสีเขียว
กุดชุม เศรษฐกิจสีเขียว
18 มี.ค. 58
ป่าเด็ง พลังงานชุมชน...ไม่จำนนต่อความมืด
ป่าเด็ง พลังงานชุมชน...ไม่จำนนต่อความมืด
11 มี.ค. 58
แก่งเสือเต้น 25 ปีแห่งการปกป้องลุ่มน้ำยม
แก่งเสือเต้น 25 ปีแห่งการปกป้องลุ่มน้ำยม
4 มี.ค. 58
อ่าวท่าศาลา...ทางสองแพร่งแห่งการพัฒนา
อ่าวท่าศาลา...ทางสองแพร่งแห่งการพัฒนา
25 ก.พ. 58
MOU อ่าวอุดม ชุมชน VS อุตสาหกรรม
MOU อ่าวอุดม ชุมชน VS อุตสาหกรรม
18 ก.พ. 58
ศักดิ์ศรีคนจน บ้านล่างพูนทรัพย์
ศักดิ์ศรีคนจน บ้านล่างพูนทรัพย์
4 ก.พ. 58
แม่ทา เมืองมีชีวิต
แม่ทา เมืองมีชีวิต
28 ม.ค. 58
กลับขึ้นด้านบน