The Legend of Huang Fei Hong : ตอนที่ 34

The Legend of Huang Fei Hong : ตอนที่ 34

***ซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม ตอนที่ 34 รับชมได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ก.ค. 62 ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/HuangFeiHong เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น***

ตอนที่ 34

หวงเฟยหงถูกพิษ ฮุ่ยฮุ่ยไปหายาถอนพิษให้ แต่ดันพลาดท่ากินยาพิษนั้นเข้าไป ไจ่จื้อได้ยาถอนพิษมาจากหลิ่วหัวเซิง ไจ่จื้อช่วยยวีตั้นม่อออกมาจากแผนการลวงฆ่าของหัวเหม่ยถูและเอ้อหย่งอันได้ ไจ่จื้อตกลงกับยวีตั้นม่อ จะให้ใบสัญญารับปืน แต่ยวีตั้นม่อต้องประลองกับตนเอง และไจ่จื้อจะไม่ตามฆ่าพวกปฏิวัติ ยวีตั้นม่อสอนวรยุทธให้เฟยหง และขอให้เฟยหงสานต่ออุดมการณ์ของตนเอง

ติดตามชมซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม (The Legend of Huang Fei Hong) ตั้งแต่วันนี้ - 21 ก.ค. 62 ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/HuangFeiHong เท่านั้น

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน