ตอนที่ 3 : ประโยชน์สุข

ตอนที่ 3 : ประโยชน์สุข

​วิชาความสุข ออกอากาศ 19 พ.ค. 61
170

แม้จะพบวิถีแห่งความสุขบนพื้นฐานความพอดี แต่เพราะความสุขโดยลำพังมิอาจสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้ ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความผันผวน 2 กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ คือ “ชาวนาไทอิสาน” ชาวนาเลือดใหม่จากจังหวัดต่าง ๆ ในดินแดนที่ราบสูง และ “ม่วนใจ๋” กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จึงลุกขึ้นมารวมพลังคนในเครือข่าย แบ่งปันองค์ความรู้ กำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ให้แก่ผู้อื่น เพื่อสร้างสังคมแห่งความพออยู่พอกิน เกื้อกูลกันระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ อันจะนำไปสู่สังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขโดยแท้จริง

เช่นดัง พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2491 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

“ประโยชน์สุข” เกิดขึ้นได้อย่างไร และสามารถเกิดกับใครได้บ้าง ติดตามชมในสารคดี วิชาความสุข ตอนที่ 3 : ประโยชน์สุข วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ตอนที่ 4 : จิตสำนึกใหม่
ตอนที่ 4 : จิตสำนึกใหม่
26 พ.ค. 61
ตอนที่ 3 : ประโยชน์สุข
ตอนที่ 3 : ประโยชน์สุข
19 พ.ค. 61
ตอนที่ 2 : ศรัทธา
ตอนที่ 2 : ศรัทธา
12 พ.ค. 61
ตอนที่ 1 : ถอดรหัส
ตอนที่ 1 : ถอดรหัส
5 พ.ค. 61
กลับขึ้นด้านบน