สารคดีสั้น แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน

ตอนที่ออกอากาศแล้ว

ราชรถปืนใหญ่เครื่องประกอบพระบรมราชอิสสริยยศ

ออกอากาศ 28 ก.ย. 60

สารคดีสั้น แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน (หัวใจของแผ่นดิน) วันนี้เสนอ ตอน ''ราชรถปืนใหญ่เครื่องประกอบพระบรมราชอิสสริยยศ'' เวลา 20.25 - 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส

ศิลปกรรมและภูมิทัศน์พระเมรุมาศในหลวง รัชกาลที่ 9

ออกอากาศ 27 ก.ย. 60

สารคดีสั้น แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน (หัวใจของแผ่นดิน) วันนี้เสนอ ตอน ''ศิลปกรรมและภูมิทัศน์พระเมรุมาศในหลวง รัชกาลที่ 9'' เวลา 20.25 - 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส

กระถางเซรามิคศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ

ออกอากาศ 26 ก.ย. 60

สารคดีสั้น แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน (หัวใจของแผ่นดิน) วันนี้เสนอ ตอน ''กระถางเซรามิคศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ' เวลา 20.25 - 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส

สมุดปาฏิโมกข์ประกอบเครื่องสังเค็ด

ออกอากาศ 25 ก.ย. 60

สารคดีสั้น แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน (หัวใจของแผ่นดิน) วันนี้เสนอ ตอน "สมุดปาฏิโมกข์ประกอบเครื่องสังเค็ด" เวลา 20.25 - 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส

พิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศ

ออกอากาศ 22 ก.ย. 60

สารคดีสั้น แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน (หัวใจของแผ่นดิน) วันนี้เสนอ ตอน "พิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศ" เวลา 20.25 - 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส

เตรียมพร้อมพลฉุดชักราชรถ

ออกอากาศ 19 ก.ย. 60

สารคดีสั้น แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน (หัวใจของแผ่นดิน) วันนี้เสนอ ตอน ''เตรียมพร้อมพลฉุดชักราชรถ'' เวลา 20.25 - 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส

จิตรกรรมพระที่นั่งทรงธรรม

ออกอากาศ 18 ก.ย. 60

สารคดีสั้น แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน (หัวใจของแผ่นดิน) วันนี้เสนอ ตอน "จิตรกรรมพระที่นั่งทรงธรรม" เวลา 20.25 - 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส
กลับขึ้นด้านบน