ทุกทิศทั่วไทย (25 ต.ค. 59)

ทุกทิศทั่วไทย (25 ต.ค. 59)

แสงจากพ่อ ออกอากาศ 25 ต.ค. 59
49
  • นางปิยะรัตน์ ยืนสุข ชาวบ้านคำนางรวย ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นคนหนึ่งที่มีรายได้ดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ จากที่เคยทำเป็นอาชีพเสริม แล้วประสบความสำเร็จ พัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

  • พาคุณผู้ชมไปรู้จักโรงทอผ้าพระราชทานแห่งแรก ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช มีพระราชดำริให้ก่อสร้างโรงทอผ้าแห่งนี้ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว เพื่อให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนา มาทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบัน นอกจากชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว โรงทอผ้าพระราชทาน ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การทอผ้า และปักผ้า ที่สร้างชื่อเสียงให้ชาวอำเภอแม่วาง

  • ไปที่จังหวัดเชียงราย ศิลปินจำนวนมากพร้อมใจกันกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ความยาว 17 เมตร เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ศิลปินหลายคน นำโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม รองนายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย พร้อมทั้งศิลปินอีกหลายคนในพื้นที่ภาคเหนือ ช่วยกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ในกิจกรรม "วาดภาพเพื่อพ่อ" บริเวณขัวศิลปะเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  • พาคุณผู้ชมไปรู้จักอดีตนักร้องวง KU BAND วงดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมถวายงาน ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแซกโซโฟน ปัจจุบันนักร้องคนนั้นอายุ 75 ปีแล้ว

  • กว่า 20 ปีแล้ว ที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำนาและปลูกผัก โดยมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของราษฎร ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงเสด็จพระราชดำเนิน สำรวจพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และอุโมงค์ผันน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทานในอำเภอเขาวงกว่า 1 หมื่น 6 พันไร่ ปัจจุบัน ชาวบ้านจำนวนมากเริ่มหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

  • หมู่บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชาวอาข่า ที่ได้รับการพัฒนาในหลายๆด้าน จากน้ำพระราชหฤทัยทรงมีต่อราษฎรทุกเชื้อชาติ ศาสนา จากอดีตที่เคยเป็นพื้นที่ธุรกันดาร และเสี่ยงภัยด้านยาเสพติด พัฒนาเป็นพื้นที่สีขาวและมีความเจริญ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดเชียงราย

ติดตามชมรายการพิเศษ แสงจากพ่อ กับ การพัฒนาชนบท โครงการพระราชดำริต่างๆ และแง่มุมจากประชาชนในพื้นที่ ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

สถานีประชาชน (26 ต.ค. 59)
สถานีประชาชน (26 ต.ค. 59)
26 ต.ค. 59
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
26 ต.ค. 59
2 หนุ่มหัวใจดนตรี ผู้ถ่ายทอดความรักให้ "พ่อ" ผ่านเสียงเพลง, นายช่างผู้เดินตามรอยพระยุคลบาท
2 หนุ่มหัวใจดนตรี ผู้ถ่ายทอดความรักให้ "พ่อ" ผ่านเสียงเพลง, นายช่างผู้เดินตามรอยพระยุคลบาท
26 ต.ค. 59
เสียงจากลูก
เสียงจากลูก
21 ต.ค. 59
ที่นี่ Thai PBS (25 ต.ค.59)
ที่นี่ Thai PBS (25 ต.ค.59)
25 ต.ค. 59
โครงการฟันเทียมพระราชทาน, โครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ, คนไทยควรปฏิบัติอย่างไร ในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ
โครงการฟันเทียมพระราชทาน, โครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ, คนไทยควรปฏิบัติอย่างไร ในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ
25 ต.ค. 59
​วงดนตรีอิมมานูเอล สตริง ออร์เคสตรา
​วงดนตรีอิมมานูเอล สตริง ออร์เคสตรา
25 ต.ค. 59
ทุกทิศทั่วไทย (25 ต.ค. 59)
ทุกทิศทั่วไทย (25 ต.ค. 59)
25 ต.ค. 59
ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ (25 ต.ค. 59)
ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ (25 ต.ค. 59)
25 ต.ค. 59
สถานีประชาชน (25 ต.ค. 59)
สถานีประชาชน (25 ต.ค. 59)
25 ต.ค. 59
โลกออนไลน์เผยแพร่เพลงสรรเสริญพระบารมีหลายเวอร์ชั่น
โลกออนไลน์เผยแพร่เพลงสรรเสริญพระบารมีหลายเวอร์ชั่น
25 ต.ค. 59
ใต้เบื้องพระยุคลบาท (25 ต.ค.59)
ใต้เบื้องพระยุคลบาท (25 ต.ค.59)
25 ต.ค. 59
จุดเริ่มต้น งานเพื่อพ่อ "5 ธันวามหาราช", 2 ศิลปิน กับความรักที่มีต่อพ่อ
จุดเริ่มต้น งานเพื่อพ่อ "5 ธันวามหาราช", 2 ศิลปิน กับความรักที่มีต่อพ่อ
25 ต.ค. 59
ที่นี่ Thai PBS (24 ต.ค.59)
ที่นี่ Thai PBS (24 ต.ค.59)
24 ต.ค. 59
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24 ต.ค. 59
นิทานของพ่อ
นิทานของพ่อ
24 ต.ค. 59
ทุกทิศทั่วไทย (24 ต.ค. 59)
ทุกทิศทั่วไทย (24 ต.ค. 59)
24 ต.ค. 59
สถานีประชาชน (24 ต.ค. 59)
สถานีประชาชน (24 ต.ค. 59)
24 ต.ค. 59
ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ (24 ต.ค. 59)
ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ (24 ต.ค. 59)
24 ต.ค. 59

ชมคลิปย่อย

ชมคลิปย่อย

“โคนม” อาชีพพระราชทาน
“โคนม” อาชีพพระราชทาน
27 ต.ค. 59
ชี้แจงการตัดต่อ "เพลงสรรเสริญพระบารมี"
ชี้แจงการตัดต่อ "เพลงสรรเสริญพระบารมี"
26 ต.ค. 59
ศตส.กำหนดแผนรับมือถวายบังคมพระบรมศพ
ศตส.กำหนดแผนรับมือถวายบังคมพระบรมศพ
26 ต.ค. 59
"อดีตนักเตะชาววัง" เดินตามรอยพ่อ ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะผ่านชมรมจักรยานยนต์โบราณไทยฯ
"อดีตนักเตะชาววัง" เดินตามรอยพ่อ ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะผ่านชมรมจักรยานยนต์โบราณไทยฯ
26 ต.ค. 59
นายช่างผู้เดินตามรอยพระยุคลบาท...ปราโมทย์ ไม้กลัด
นายช่างผู้เดินตามรอยพระยุคลบาท...ปราโมทย์ ไม้กลัด
26 ต.ค. 59
มธ.จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันปัณรสมวาร"
มธ.จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันปัณรสมวาร"
26 ต.ค. 59
2 หนุ่มหัวใจดนตรี ผู้ถ่ายทอดความรักให้ "พ่อ" ผ่านเสียงเพลง
2 หนุ่มหัวใจดนตรี ผู้ถ่ายทอดความรักให้ "พ่อ" ผ่านเสียงเพลง
26 ต.ค. 59
King of Kings : รัดเกล้า อามระดิษ
King of Kings : รัดเกล้า อามระดิษ
21 ต.ค. 59
จิตแพทย์แนะนำฝ่าวิกฤตความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
จิตแพทย์แนะนำฝ่าวิกฤตความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
25 ต.ค. 59
สำรวจการจัดระเบียบการให้บริการรถตู้สายกรุงเทพ-ต่างจังหวัด
สำรวจการจัดระเบียบการให้บริการรถตู้สายกรุงเทพ-ต่างจังหวัด
25 ต.ค. 59
ความฝันอันสูงสุด : กิตตินันท์ ชินสำราญ
ความฝันอันสูงสุด : กิตตินันท์ ชินสำราญ
25 ต.ค. 59
แผ่นดินของเรา : พรรณี วีรานุกูล และ กิตตินันท์ ชินสำราญ
แผ่นดินของเรา : พรรณี วีรานุกูล และ กิตตินันท์ ชินสำราญ
25 ต.ค. 59
ชะตาชีวิต : พรรณี วีรานุกูล
ชะตาชีวิต : พรรณี วีรานุกูล
25 ต.ค. 59
โครงการหลวง โครงการของพ่อ จากอดีต สู่ปัจจุบัน
โครงการหลวง โครงการของพ่อ จากอดีต สู่ปัจจุบัน
25 ต.ค. 59
2 หนุ่มจิตอาสา ร่วมทำความดีถวายพ่อ
2 หนุ่มจิตอาสา ร่วมทำความดีถวายพ่อ
25 ต.ค. 59
2 ศิลปิน กับความรักที่มีต่อพ่อ
2 ศิลปิน กับความรักที่มีต่อพ่อ
25 ต.ค. 59
จุดเริ่มต้น งานเพื่อพ่อ “5 ธันวามหาราช”
จุดเริ่มต้น งานเพื่อพ่อ “5 ธันวามหาราช”
25 ต.ค. 59
ชาวนา "เงินล้าน" ปราชญ์เกษตร "ตามรอยพ่อ"
ชาวนา "เงินล้าน" ปราชญ์เกษตร "ตามรอยพ่อ"
24 ต.ค. 59
พระราชาผู้ทรงธรรม : รัดเกล้า อามระดิษ
พระราชาผู้ทรงธรรม : รัดเกล้า อามระดิษ
21 ต.ค. 59
กลับขึ้นด้านบน