เมืองแสงแห่งการเรียนรู้

เมืองแสงแห่งการเรียนรู้

บินสิ ออกอากาศ 26 ก.ค. 63
246

City of Lights : ประเทศออสเตรีย เมืองกลาส

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า “เมือง” เป็นเช่นไร ก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ของคนที่นั่น เมืองกราซ (Graz) ในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีระบบการศึกษาทั้งในระบบ และทางเลือกหลากหลายรูปแบบให้ประชากรของเมือง ความร่ำรวยทางวัฒนธรรมของเมืองที่มีรากของดนตรีคลาสสิก ทำให้ผู้คนลุ่มลึกทางวิถีการใช้ชีวิต และอยู่ร่วมกันได้อย่างแตกต่างหลากหลาย มีมิติสัมพันธ์กันของคนในเมืองด้วยเทศกาลที่ผู้คนในเมืองจัดกันเอง เพื่อสำนึกของการเป็นเจ้าของพื้นที่สาธารณะ ในโรงเรียนก็มีการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตย เสนอนโยบายสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมืองให้น่าอยู่สำหรับพวกเขา

ติดตามชมในรายการสารคดี บินสิ ตอน เมืองแสงแห่งการเรียนรู้ วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 63 เวลา 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็ก

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

สารบัญชีวิต
สารบัญชีวิต
30 ส.ค. 63
ดวงดาวที่หายไป
ดวงดาวที่หายไป
23 ส.ค. 63
การเดินทางกลับบ้านของเมล็ดพันธุ์
การเดินทางกลับบ้านของเมล็ดพันธุ์
16 ส.ค. 63
หุ้นส่วนแห่งการเรียนรู้
หุ้นส่วนแห่งการเรียนรู้
9 ส.ค. 63
การศึกษาเท้าเปล่า
การศึกษาเท้าเปล่า
2 ส.ค. 63
เมืองแสงแห่งการเรียนรู้
เมืองแสงแห่งการเรียนรู้
26 ก.ค. 63
โรงเรียนเล็กในป่าใหญ่
โรงเรียนเล็กในป่าใหญ่
19 ก.ค. 63
กลับขึ้นด้านบน