ปณิธานเพื่อความยั่งยืน : ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ปณิธานเพื่อความยั่งยืน : ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย ออกอากาศ 18 ม.ค. 60
407

หลังจากที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำต่อเพื่อให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นได้จริง คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งแขกรับเชิญทั้งสามคนในตอน "ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง" นั้น จะมาทำให้เราได้เห็นว่า เพียงแค่ลงมือทำ สิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้นได้แล้ว คุณภัทรภูมิ ธนสุทิน ครูสอนดนตรีและนักกิจกรรมอาสาผู้ใช้ความผิดพลาดของตนเองในอดีต เป็นบทเรียนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ครูสอนการแสดงที่มีความตั้งใจจะใช้ชื่อเสียงของตนเอง และลูกศิษย์ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงให้คนไทยได้ลุกขึ้นมาทำความดี เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากโครงการ "ลูกตื่นเมื่อพ่อหลับ" และ รอ.ทพ.วาทะ ศรียุทธไกร ทันตแพทย์ผู้เสียสละเวลาส่วนตนมาสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ขาดโอกาสเข้าถึงการรักษา โดยยังแบ่งเวลาที่เหลือไปสอนดนตรีให้แก่ผู้ที่สนใจในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย

ร่วมติดตามกิจกรรมที่พวกเขาได้ลงมือทำเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ในรายการร่วมฝันเพื่อเมืองไทย ชุด ปณิธานเพื่อความยั่งยืน ตอน "ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง" วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 20.30 น. ทางไทยบีพีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ปณิธานเพื่อความยั่งยืน : การให้
ปณิธานเพื่อความยั่งยืน : การให้
1 ก.พ. 60
ปณิธานเพื่อความยั่งยืน : พอเพียง
ปณิธานเพื่อความยั่งยืน : พอเพียง
25 ม.ค. 60
ปณิธานเพื่อความยั่งยืน : ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ปณิธานเพื่อความยั่งยืน : ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
18 ม.ค. 60
ปณิธานเพื่อความยั่งยืน : การสร้างภูมิคุ้มกัน
ปณิธานเพื่อความยั่งยืน : การสร้างภูมิคุ้มกัน
11 ม.ค. 60
ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน : ตอนที่ 4
ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน : ตอนที่ 4
4 ม.ค. 60
ถ่ายทอดสดงาน "ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย" (Dream of Thailand)
ถ่ายทอดสดงาน "ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย" (Dream of Thailand)
31 ธ.ค. 59
ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน : ตอนที่ 3
ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน : ตอนที่ 3
28 ธ.ค. 59
ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน : ตอนที่ 2
ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน : ตอนที่ 2
27 ธ.ค. 59
ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน : ตอนที่ 1
ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน : ตอนที่ 1
26 ธ.ค. 59
ปณิธานต้นไม้ : ต้นไม้ = เครือข่าย
ปณิธานต้นไม้ : ต้นไม้ = เครือข่าย
22 ธ.ค. 59
ปณิธานต้นไม้ : ต้นไม้ = ปณิธาน
ปณิธานต้นไม้ : ต้นไม้ = ปณิธาน
21 ธ.ค. 59
ปณิธานต้นไม้ : ต้นไม้ = เรื่องใหญ่
ปณิธานต้นไม้ : ต้นไม้ = เรื่องใหญ่
20 ธ.ค. 59
ปณิธานต้นไม้ : ต้นไม้ = ชีวิต
ปณิธานต้นไม้ : ต้นไม้ = ชีวิต
19 ธ.ค. 59
ชุมชนแห่งความยั่งยืน
ชุมชนแห่งความยั่งยืน
15 ธ.ค. 59
วิถีแห่ง..ความยั่งยืน
วิถีแห่ง..ความยั่งยืน
14 ธ.ค. 59
ก้าวตามรอยพ่อ : ครูรุ่นใหม่สายโซเชียล
ก้าวตามรอยพ่อ : ครูรุ่นใหม่สายโซเชียล
13 ธ.ค. 59
ก้าวตามรอยพ่อ : สุขที่พอเพียง
ก้าวตามรอยพ่อ : สุขที่พอเพียง
12 ธ.ค. 59
กลับขึ้นด้านบน