ผู้ขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ

ผู้ขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ

หน้าที่พลเมือง ออกอากาศ 15 มิ.ย. 57
รายงานพิเศษ ... “ ผู้ขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ”แผนการดำเนินงานเพื่อความสำเร็จ หรือโรดแมป การปฏิรูปประเทศ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของ คสช. ต้องรอพิสูจน์ผลงาน โดยเฉพาะผลงานจากฝีมือของ 2 บิ๊ก ที่ คสช.เลือกใช้กับงานนี้ ทอล์ค ... พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ถือเป็น แม่ข่ายที่สำคัญในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ให้เกิดขึ้น พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. ยืนยันว่า ไม่ช้าและไม่เร็ว 2 เดือน น่าจะเห็นผลเป็นรูปเป็นร่าง ช่วง ท้องถิ่นควรรู้ ตอน... “ ชุมชนต้นแบบ การสร้างความปรองดอง ”ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชุมชนต้นแบบแห่งความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่ง กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ยกให้เป็นชุมชนโมเดลต้นแบบ ติดตามเรื่องดี ๆ เรื่องนี้ จากคุณญาณี ไหว้ครู ในท้องถิ่นควรรู้ค่ะ ช่วง กล้าท้าชน ตอน... “ ทำฝันให้สำเร็จ ของ น้องข้าวโพด ”กว่าจะก้าวไปสู่การเป็น " นักกีฬาลีลาศ ทีมชาติไทย " น้องข้าวโพด หรือ เด็กหญิงจิณณ์ญาดา นิคง ต้องทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ในการฝึกฝน เพื่อบรรลุความฝันที่ตั้งใจไว้ จิตใจที่เข้มแข็ง รวมถึงแรงสนับสนุน กำลังใจ จาก พ่อแม่ คงก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า ติดตามจากคุณภัทรา ชวนชม ในช่วงคนเล็กหัวใจใหญ่ ติดตามรายละเอียดได้ในรายการหน้าที่พลเมือง วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน  เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภาพตัวอย่าง

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ?
เห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ?
30 มี.ค. 58
บทพิสูจน์ ยิ่งลักษณ์ จะสู้ หรือ หนี ?
บทพิสูจน์ ยิ่งลักษณ์ จะสู้ หรือ หนี ?
23 มี.ค. 58
ปรับโครงสร้าง แม่น้ำ 5 สาย
ปรับโครงสร้าง แม่น้ำ 5 สาย
16 มี.ค. 58
โฉมหน้า รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
โฉมหน้า รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
9 มี.ค. 58
บ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่
บ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่
2 มี.ค. 58
ปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?
ปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?
23 ก.พ. 58
เส้นทางพิจารณา คดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เส้นทางพิจารณา คดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
16 ก.พ. 58
กระชับแผนโรดแมป แม่น้ำ 5 สาย
กระชับแผนโรดแมป แม่น้ำ 5 สาย
9 ก.พ. 58
ปฏิกิริยานายกฯผ่านการตอบข้อซักถาม
ปฏิกิริยานายกฯผ่านการตอบข้อซักถาม
2 ก.พ. 58
ปฏิกิริยาหลังตัดสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปฏิกิริยาหลังตัดสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
26 ม.ค. 58
คดีถอดถอน บุคคลทางการเมือง
คดีถอดถอน บุคคลทางการเมือง
19 ม.ค. 58
ฟังเสียงเด็ก อนาคตของชาติ
ฟังเสียงเด็ก อนาคตของชาติ
11 ม.ค. 58
สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?
สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?
4 ม.ค. 58
ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ
ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ
28 ธ.ค. 57
ปฏิรูปการศึกษาคู่ขนาน
ปฏิรูปการศึกษาคู่ขนาน
21 ธ.ค. 57
ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูป ?
ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูป ?
14 ธ.ค. 57
ข้อเสนอ ปฏิรูป ท้องถิ่น
ข้อเสนอ ปฏิรูป ท้องถิ่น
7 ธ.ค. 57
แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม
แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม
30 พ.ย. 57
ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ : ทิศทางปฏิรูปการเมืองไทย ?
ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ : ทิศทางปฏิรูปการเมืองไทย ?
23 พ.ย. 57
กลับขึ้นด้านบน