ธรรมนูญปกครอง ชั่วคราว

ธรรมนูญปกครอง ชั่วคราว

หน้าที่พลเมือง ออกอากาศ 29 มิ.ย. 57
รายงานพิเศษ ... “ ธรรมนูญปกครอง ชั่วคราว ”นับเวลาถอยหลัง เราจะได้เห็นรูปร่าง หน้าตา ของ ธรรมนูญปกครองชั่วคราว หรือ รัฐธรรมนูญชั่วคราว ที่ คสช.จะประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไปพลางก่อน ก่อนที่จะตั้งสภานิติบัญญัติและสภาปฏิรูป เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา ทอล์ค ... รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการด้านกฏหมายมหาชนโครงสร้าง สภานิติบัญญัติ หรือ สนช.โครงสร้างสภาปฏิรูปประเทศ หรือ สปร. อำนาจ บทบาทและหน้าที่ ใช่แค่เพียงการขับเคลื่อนให้ได้มาซึ่งเป้าหมายเท่านั้น อะไรที่จะเป็นหัวใจสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ฟังวิเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก ช่วง ท้องถิ่นควรรู้ ตอน... “ ผนึกพลัง สร้างการมือส่วนร่วมของประชาชน ”รายการหน้าที่พลเมือง ไทยพีบีเอส และสภาพัฒนาการเมือง จับมือ ร่วมกัน ผลักดัน ส่งเสริม การรับรู้ และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของประชาชน ในการสร้างสังคมประชาธิปไตย ขับเคลื่อนและสะท้อนผ่านสื่อสาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ช่วง กล้าท้าชน ตอน... “ ป้าอุ้ม ผู้เพิ่มต้นทุนชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน ”ป้าอุ้ม นางปราณี รัตนาไกรศรี เสียสละเวลาช่วงบั้นปลายของชีวิต สร้างต้นทุนให้กับเด็กและเยาวชน ด้วยการปลูกฝังให้รักการอ่าน เปิดห้องสมุดมีชีวิตสัญจร เพิ่มการเรียนรู้ เป็นต้นทุนต่อยอดการดำเนินชีวิตในอนาคต นี่ละ คนเล็กหัวใจใหญ่ติดตามรายละเอียดได้ในรายการหน้าที่พลเมือง วันอาทิตย์ ที่ 29 มิถุนายน  เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภาพตัวอย่าง

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ?
เห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ?
30 มี.ค. 58
บทพิสูจน์ ยิ่งลักษณ์ จะสู้ หรือ หนี ?
บทพิสูจน์ ยิ่งลักษณ์ จะสู้ หรือ หนี ?
23 มี.ค. 58
ปรับโครงสร้าง แม่น้ำ 5 สาย
ปรับโครงสร้าง แม่น้ำ 5 สาย
16 มี.ค. 58
โฉมหน้า รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
โฉมหน้า รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
9 มี.ค. 58
บ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่
บ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่
2 มี.ค. 58
ปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?
ปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?
23 ก.พ. 58
เส้นทางพิจารณา คดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เส้นทางพิจารณา คดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
16 ก.พ. 58
กระชับแผนโรดแมป แม่น้ำ 5 สาย
กระชับแผนโรดแมป แม่น้ำ 5 สาย
9 ก.พ. 58
ปฏิกิริยานายกฯผ่านการตอบข้อซักถาม
ปฏิกิริยานายกฯผ่านการตอบข้อซักถาม
2 ก.พ. 58
ปฏิกิริยาหลังตัดสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปฏิกิริยาหลังตัดสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
26 ม.ค. 58
คดีถอดถอน บุคคลทางการเมือง
คดีถอดถอน บุคคลทางการเมือง
19 ม.ค. 58
ฟังเสียงเด็ก อนาคตของชาติ
ฟังเสียงเด็ก อนาคตของชาติ
11 ม.ค. 58
สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?
สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?
4 ม.ค. 58
ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ
ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ
28 ธ.ค. 57
ปฏิรูปการศึกษาคู่ขนาน
ปฏิรูปการศึกษาคู่ขนาน
21 ธ.ค. 57
ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูป ?
ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูป ?
14 ธ.ค. 57
ข้อเสนอ ปฏิรูป ท้องถิ่น
ข้อเสนอ ปฏิรูป ท้องถิ่น
7 ธ.ค. 57
แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม
แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม
30 พ.ย. 57
ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ : ทิศทางปฏิรูปการเมืองไทย ?
ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ : ทิศทางปฏิรูปการเมืองไทย ?
23 พ.ย. 57
กลับขึ้นด้านบน