แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม

แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม

หน้าที่พลเมือง ออกอากาศ 30 พ.ย. 57
40
รายงานพิเศษ ... “ แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม ” คำว่า ปรองดองสมานฉันท์ สำคัญไม่แพ้เป้าหมายของการปฏิรูปสังคม ปฏิรูปให้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ให้เป็นสังคมแห่งพลังปัญญา มีคุณธรรม ตามที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมของ สปช. วางเป้าหมายไว้ทอล์ค ... นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯสังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้าน โดยเฉพาะสังคมแบบไทย ๆ ที่ควรยึดถือหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ผลักดันเดินหน้าไปด้วยบรรยากาศแห่งความปรองดองสมานฉันท์ แต่จะทำอย่างไร ? ฟังคำตอบจาก นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะกรรมาธิการ ปฏิรูปสังคม ฯท้องถิ่นควรรู้ ตอน…พื้นที่สุขภาวะ ชุมชนภาษีเจริญ หายใจให้เต็มปอด กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมือง ชาวชุมชนภาษีเจริญ กรุงเทพฯและองค์กรในพื้นที่ ร่วมกันผลักดันโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา พื้นที่สุขภาวะ ด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงการช่วยกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในชุมชน ติดตามจากคุณภัทรา ชวนชม ในช่วงท้องถิ่นควรรู้พลเมืองไทย ตอน… หมอผู้ใจบุญ ผู้เสียสละตระหนักในวิชาชีพของตนเอง ให้ความสำคัญต่อผู้ป่วย นายแพทย์สนธยา วัฒนโกศล ผู้ที่เป็นที่รู้จักของคนบุรีรัมย์ และที่ยกนิ้วให้ เพราะความทุ่มเท เสียสละ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ติดตามชีวิตและเรื่องราวดีๆของคุณหมอ กับคุณญาณี ไหว้ครู ในช่วงพลเมืองไทยติดตามรายละเอียดได้ในรายการหน้าที่พลเมือง วันอาทิตย์ ที่ 30  พฤศจิกายน  เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภาพตัวอย่าง

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ?
เห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ?
30 มี.ค. 58
บทพิสูจน์ ยิ่งลักษณ์ จะสู้ หรือ หนี ?
บทพิสูจน์ ยิ่งลักษณ์ จะสู้ หรือ หนี ?
23 มี.ค. 58
ปรับโครงสร้าง แม่น้ำ 5 สาย
ปรับโครงสร้าง แม่น้ำ 5 สาย
16 มี.ค. 58
โฉมหน้า รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
โฉมหน้า รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
9 มี.ค. 58
บ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่
บ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่
2 มี.ค. 58
ปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?
ปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?
23 ก.พ. 58
เส้นทางพิจารณา คดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เส้นทางพิจารณา คดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
16 ก.พ. 58
กระชับแผนโรดแมป แม่น้ำ 5 สาย
กระชับแผนโรดแมป แม่น้ำ 5 สาย
9 ก.พ. 58
ปฏิกิริยานายกฯผ่านการตอบข้อซักถาม
ปฏิกิริยานายกฯผ่านการตอบข้อซักถาม
2 ก.พ. 58
ปฏิกิริยาหลังตัดสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปฏิกิริยาหลังตัดสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
26 ม.ค. 58
คดีถอดถอน บุคคลทางการเมือง
คดีถอดถอน บุคคลทางการเมือง
19 ม.ค. 58
ฟังเสียงเด็ก อนาคตของชาติ
ฟังเสียงเด็ก อนาคตของชาติ
11 ม.ค. 58
สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?
สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?
4 ม.ค. 58
ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ
ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ
28 ธ.ค. 57
ปฏิรูปการศึกษาคู่ขนาน
ปฏิรูปการศึกษาคู่ขนาน
21 ธ.ค. 57
ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูป ?
ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูป ?
14 ธ.ค. 57
ข้อเสนอ ปฏิรูป ท้องถิ่น
ข้อเสนอ ปฏิรูป ท้องถิ่น
7 ธ.ค. 57
แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม
แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม
30 พ.ย. 57
ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ : ทิศทางปฏิรูปการเมืองไทย ?
ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ : ทิศทางปฏิรูปการเมืองไทย ?
23 พ.ย. 57
กลับขึ้นด้านบน