ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ

ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ

หน้าที่พลเมือง ออกอากาศ 28 ธ.ค. 57
53
รายงานพิเศษ ... “ ผู้นำกับคำสัญญา เดินหน้าประเทศ ”" มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 3 ถ้อยคำสำคัญ จากผู้นำประเทศ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา ที่วางเป้าหมายปฏิรูป เดินหน้าประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ทอล์ค ... เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธาน กมธ.ปฏิรูปค่านิยม ฯหาคำตอบกับการปฏิรูปค่านิยมของคนไทย จะทำยังไง ไม่ให้เป็นสังคมบริโภคนิยม หรือวัตถุนิยม จะปฏิรูปค่านิยมไทยๆ จนเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติได้อย่างไร หาคำตอบกับ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ท้องถิ่นควรรู้ ตอน… บวร แหล่งปลูกฝังสิ่งดีงามในชุมชน ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 3 สิ่งดีงาม ที่ปลูกฝังประชาชน ผ่าน "บวร" บ้าน-วัด-โรงเรียน ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์ส่งเสริมผ่านกิจกรรม ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วัฒนธรรม ที่จ.เพชรบูรณ์ ติดตามสิ่งดีงาม ในช่วงท้องถิ่นควรรู้กับ คุณญาณี ไหว้ครู พลเมืองไทย ตอน… หมอ ผู้เติมเต็ม40 ปีของการทุ่มเท กายใจ เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ ใช้เวลา คิดค้น ศึกษาวิจัย พัฒนางานประดิษฐ์ขาเทียม จนวันนี้คือความสำเร็จ ที่ได้ช่วยเหลือ เติมเต็ม สุขทั้งผู้ให้ และผู้รับ ติดตามกับคุณภัทรา ชวนชม ในช่วงพลเมืองไทยติดตามรายละเอียดได้ในรายการหน้าที่พลเมือง วันอาทิตย์ ที่ 28 ธันวาคม 57 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภาพตัวอย่าง

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ?
เห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ?
30 มี.ค. 58
บทพิสูจน์ ยิ่งลักษณ์ จะสู้ หรือ หนี ?
บทพิสูจน์ ยิ่งลักษณ์ จะสู้ หรือ หนี ?
23 มี.ค. 58
ปรับโครงสร้าง แม่น้ำ 5 สาย
ปรับโครงสร้าง แม่น้ำ 5 สาย
16 มี.ค. 58
โฉมหน้า รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
โฉมหน้า รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
9 มี.ค. 58
บ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่
บ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่
2 มี.ค. 58
ปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?
ปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?
23 ก.พ. 58
เส้นทางพิจารณา คดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เส้นทางพิจารณา คดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
16 ก.พ. 58
กระชับแผนโรดแมป แม่น้ำ 5 สาย
กระชับแผนโรดแมป แม่น้ำ 5 สาย
9 ก.พ. 58
ปฏิกิริยานายกฯผ่านการตอบข้อซักถาม
ปฏิกิริยานายกฯผ่านการตอบข้อซักถาม
2 ก.พ. 58
ปฏิกิริยาหลังตัดสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปฏิกิริยาหลังตัดสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
26 ม.ค. 58
คดีถอดถอน บุคคลทางการเมือง
คดีถอดถอน บุคคลทางการเมือง
19 ม.ค. 58
ฟังเสียงเด็ก อนาคตของชาติ
ฟังเสียงเด็ก อนาคตของชาติ
11 ม.ค. 58
สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?
สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?
4 ม.ค. 58
ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ
ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ
28 ธ.ค. 57
ปฏิรูปการศึกษาคู่ขนาน
ปฏิรูปการศึกษาคู่ขนาน
21 ธ.ค. 57
ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูป ?
ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูป ?
14 ธ.ค. 57
ข้อเสนอ ปฏิรูป ท้องถิ่น
ข้อเสนอ ปฏิรูป ท้องถิ่น
7 ธ.ค. 57
แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม
แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม
30 พ.ย. 57
ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ : ทิศทางปฏิรูปการเมืองไทย ?
ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ : ทิศทางปฏิรูปการเมืองไทย ?
23 พ.ย. 57
กลับขึ้นด้านบน