สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?

สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?

หน้าที่พลเมือง ออกอากาศ 4 ม.ค. 58
74
ทอล์ค ... อนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการ สมช. : สมช.กับความมั่นคงในประเทศ ?การปกป้องสถาบันหลักของประเทศ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 นโยบายสำคัญของ สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ทำอย่างให้นโยบายเหล่านี้สัมฤทธิ์ผล หาคำตอบกับ เลขาธิการ สมช. รายงานพิเศษ ... “ วาระดับไฟใต้ ”กำลังจะเริ่มพูดคุยเพื่อสันติสุข ในจังหวัดชายแดนใต้ สำหรับคณะที่เตรียมเดินหน้าพูดคุยทางลับ ผ่านผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซีย ซึ่งประสานกลุ่มผู้เห็นต่างอย่างน้อย 5 กลุ่ม สาระสำคัญ ที่จะเป็นการพูดคุยทางธุรการ คือ การส่งสัญญาณให้กลุ่มต่าง ๆ ไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาในพื้นที่ ท้องถิ่นควรรู้ ตอน… “ แพะป่าห้า ชุมชนตัวอย่าง ” กลายเป็นชุมชนตัวอย่างไปแล้ว สำหรับ ชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่บริหารจัดการปัญหาขยะ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ติดตามกับคุณภัทรา ชวนชม ในช่วงท้องถิ่นควรรู้ พลเมืองไทย ตอน… กลุ่มอาสา พิทักษ์สัตว์กิจกรรมดีๆ กิจกรรมอาสา ที่กลุ่มเด็กเวสป้า กลุ่มชมรมคนรักสวนสัตว์ นครปฐม อาสาที่จะทำกับการอนุรักษ์สวนสัตว์ให้คงอยู่ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ติดตามกับคุณญาณี ไหว้ครู ในช่วงพลเมืองไทย ติดตามรายละเอียดได้ในรายการหน้าที่พลเมือง วันอาทิตย์ ที่ 4 มกราคม 57 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภาพตัวอย่าง

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

เห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ?
เห็น vs ต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ?
30 มี.ค. 58
บทพิสูจน์ ยิ่งลักษณ์ จะสู้ หรือ หนี ?
บทพิสูจน์ ยิ่งลักษณ์ จะสู้ หรือ หนี ?
23 มี.ค. 58
ปรับโครงสร้าง แม่น้ำ 5 สาย
ปรับโครงสร้าง แม่น้ำ 5 สาย
16 มี.ค. 58
โฉมหน้า รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
โฉมหน้า รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
9 มี.ค. 58
บ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่
บ้าน รัฐธรรมนูญ หลังใหม่
2 มี.ค. 58
ปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?
ปิดบัญชีทางการเมือง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ?
23 ก.พ. 58
เส้นทางพิจารณา คดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เส้นทางพิจารณา คดี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
16 ก.พ. 58
กระชับแผนโรดแมป แม่น้ำ 5 สาย
กระชับแผนโรดแมป แม่น้ำ 5 สาย
9 ก.พ. 58
ปฏิกิริยานายกฯผ่านการตอบข้อซักถาม
ปฏิกิริยานายกฯผ่านการตอบข้อซักถาม
2 ก.พ. 58
ปฏิกิริยาหลังตัดสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปฏิกิริยาหลังตัดสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
26 ม.ค. 58
คดีถอดถอน บุคคลทางการเมือง
คดีถอดถอน บุคคลทางการเมือง
19 ม.ค. 58
ฟังเสียงเด็ก อนาคตของชาติ
ฟังเสียงเด็ก อนาคตของชาติ
11 ม.ค. 58
สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?
สมช. กับความมั่นคงในประเทศ ?
4 ม.ค. 58
ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ
ปฏิรูปค่านิยมแบบไทยๆ
28 ธ.ค. 57
ปฏิรูปการศึกษาคู่ขนาน
ปฏิรูปการศึกษาคู่ขนาน
21 ธ.ค. 57
ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูป ?
ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูป ?
14 ธ.ค. 57
ข้อเสนอ ปฏิรูป ท้องถิ่น
ข้อเสนอ ปฏิรูป ท้องถิ่น
7 ธ.ค. 57
แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม
แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม
30 พ.ย. 57
ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ : ทิศทางปฏิรูปการเมืองไทย ?
ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ : ทิศทางปฏิรูปการเมืองไทย ?
23 พ.ย. 57
กลับขึ้นด้านบน