เหตุ สู่ ผล : สปช. เป็น สปท. ภารกิจ ปฏิรูปประเทศ ?

เหตุ สู่ ผล : สปช. เป็น สปท. ภารกิจ ปฏิรูปประเทศ ?

หน้าที่พลเมือง ออกอากาศ 21 ก.ย. 58
36
เหตุ สู่ ผล : สปช. เป็น สปท. ภารกิจ ปฏิรูปประเทศ ?คุณสมบัติเฉพาะ ถูกกำหนดออกมาแล้ว สำหรับ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 21คนและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ไม่เกิน 200 คน คือต้องรู้กฎหมาย รู้เจตนาของคสช.และรู้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แต่เงื่อนไขครั้งนี้ต่างจากอดีตเพราะเปิดทางให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ไม่เว้นแม้แต่นักการเมืองที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากแต่มีข้อจำกัดอยู่ว่ารัฐมนตรีในครม.ประยุทธ์ 3 หากจะเข้ารับหน้าที่ต้องลาออกจากความเป็นรัฐมนตรีทอล์ก... ผศ.นิรันดร์ พันทรกิจ อดีต สมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ จาก สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนผ่านบทบาทมาเป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หน้าที่พลเมือง จะฉายภาพในอดีตกันอีกครั้ง แต่ไม่เพียงแค่จะสะท้อนภาพสู่อนาคตไปด้วย แบบมองเขา แล้วกลับมามองตัวเรา จะวางหมาก วางเกมหรือวางแนวป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ? กับอดีตสมาชิก สปช. ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในมือกฎหมาย ผศ.นิรันดร์ พันทรกิจท้องถิ่นควรรู้ ตอน...อปท.ดีเด่น ปราบการทุจริต    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มอบรางวัลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม รวมถึงเพื่อส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริหารราชการอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ติดตามกับคุณญาณี ไหว้ครู ในช่วงท้องถิ่นควรรู้พลเมืองไทย ตอน... สมชาย อุไกรหงษา เกษตรกรต้นแบบ นอกจากจะทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสนับสนุนให้ชุมชนของตัวเอง มีรายได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย นายสมชาย อุไกรหงษา เกษตรกรอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผู้ริเริ่มทดลองนำใบสับปะรด มาแปรรูปเป็นเส้นใยทอผ้า จากที่เคยเผาทำลายซาก หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต จนสร้างมลพิษ กลับกลายเป็นกระบวนการใหม่ ที่สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น ติดตามบทบาทพลเมืองคนนี้ กับคุณภัทรา ชวนชม ในช่วงพลเมืองไทยติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันจันทร์ 21 กันยายน 2558 เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภาพตัวอย่าง

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ลับ-ลวง-พราง อุทยานราชภักดิ์ ?
ลับ-ลวง-พราง อุทยานราชภักดิ์ ?
8 ธ.ค. 58
อุทยานราชภักดิ์ ปัจจัย เขย่ากองทัพ ?
อุทยานราชภักดิ์ ปัจจัย เขย่ากองทัพ ?
24 พ.ย. 58
ร่างรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ที่มานายกรัฐมนตรี
ร่างรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ที่มานายกรัฐมนตรี
17 พ.ย. 58
ระบบเลือกตั้ง แบบ จัดสรรปันส่วนผสม
ระบบเลือกตั้ง แบบ จัดสรรปันส่วนผสม
10 พ.ย. 58
ปฏิรูปพลเมือง สู่ สังคมธรรมาธิปไตย
ปฏิรูปพลเมือง สู่ สังคมธรรมาธิปไตย
3 พ.ย. 58
ยุทธศาสตร์ “กองทัพไซเบอร์”
ยุทธศาสตร์ “กองทัพไซเบอร์”
27 ต.ค. 58
ร่างรัฐธรรมนูญ ยุติทหาร แก้ปัญหาการเมือง ?
ร่างรัฐธรรมนูญ ยุติทหาร แก้ปัญหาการเมือง ?
20 ต.ค. 58
ผบ.ทบ.ผู้นำกองทัพ คนใหม่
ผบ.ทบ.ผู้นำกองทัพ คนใหม่
13 ต.ค. 58
มาตรวัดความสำเร็จ ผู้นำไทย จากเวทียูเอ็น
มาตรวัดความสำเร็จ ผู้นำไทย จากเวทียูเอ็น
6 ต.ค. 58
บทบาท พล.อ.ประยุทธ์ ผู้นำ ในเวทีโลก
บทบาท พล.อ.ประยุทธ์ ผู้นำ ในเวทีโลก
28 ก.ย. 58
เหตุ สู่ ผล : สปช. เป็น สปท. ภารกิจ ปฏิรูปประเทศ ?
เหตุ สู่ ผล : สปช. เป็น สปท. ภารกิจ ปฏิรูปประเทศ ?
21 ก.ย. 58
มอง ข้อดี - ข้อเสีย ร่างรัฐธรรมนูญ
มอง ข้อดี - ข้อเสีย ร่างรัฐธรรมนูญ
14 ก.ย. 58
สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ
สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ
7 ก.ย. 58
มอง 1 ปี คสช.เพิ่มแนวร่วม หรือ ปลุกกลุ่มต้าน ?
มอง 1 ปี คสช.เพิ่มแนวร่วม หรือ ปลุกกลุ่มต้าน ?
31 ส.ค. 58
ร่างรัฐธรรมนูญ กับ แผนปฏิรูปประเทศ ?
ร่างรัฐธรรมนูญ กับ แผนปฏิรูปประเทศ ?
24 ส.ค. 58
ปรองดอง สูตร สปช. ?
ปรองดอง สูตร สปช. ?
3 ส.ค. 58
ปฏิรูปวัด ปฏิรูปคน?
ปฏิรูปวัด ปฏิรูปคน?
27 ก.ค. 58
ยุทธศาสตร์น้ำ สู่การแก้ปัญหา ?
ยุทธศาสตร์น้ำ สู่การแก้ปัญหา ?
20 ก.ค. 58
ยึดกฏระเบียบ สู่ มาตรฐาน ประมงไทย ?
ยึดกฏระเบียบ สู่ มาตรฐาน ประมงไทย ?
13 ก.ค. 58
กลับขึ้นด้านบน