บทบาท พล.อ.ประยุทธ์ ผู้นำ ในเวทีโลก

บทบาท พล.อ.ประยุทธ์ ผู้นำ ในเวทีโลก

หน้าที่พลเมือง ออกอากาศ 28 ก.ย. 58
50
บทบาท พล.อ.ประยุทธ์ ผู้นำ ในเวทีโลกการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 นายกรัฐมนตรีของไทย มีวาระที่จะขึ้นกล่าวปราศรัยต่อหน้าเหล่าผู้นำระดับโลกไม่น้อยกว่า 190 ประเทศ ด้วยประเด็นที่ถูกวางกรอบไว้ว่าใน 3 เสาหลักนั้น ไทยให้การสนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติอย่างไร? ความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และเสรีภาพทอล์ก... รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองบทบาทผู้นำของไทยในเวทีโลกตลอด 7 วัน พิสูจน์อะไรบ้างสำหรับผู้นำของไทยและมีสัญญาณอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยเฉพาะกับโรดแมปของคสช. แล้วความเชื่อมั่นจะตามมามากน้อยแค่ไหน ปฏิกริยาที่ได้เป็นบวกหรือเป็นลบ รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง ร่วมประเมินและวิเคราะห์เรื่องนี้กับหน้าที่พลเมืองท้องถิ่นควรรู้ ตอน...ชุมชนรับมือภัยพิบัติ    เริ่มกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากร เยาวชนในตำบลฝายหลวง หรือ เยาวชนจากโรงเรียนลับแลพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการเตรียมพร้อมรับมือ หากเกิดภัยพิบัติขึ้น ในวาระเดียวกัน เยาวชนคนรุ่นใหม่ ของอำเภอท่าปลา ยังจัดกิจกรรมบวชป่า เพื่อรักษาต้นไม้ให้เติบใหญ่ นี่ละการส่งต่อข้อมูล สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อท้องถิ่นของตัวเอง ติดตามจากคุณญาณี ไหว้ครู ในช่วงท้องถิ่นควรรู้พลเมืองไทย ตอน... เก่อญอโพ เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ เก่อญอโพ พิทักษ์สายน้ำ กลุ่มเยาวชนที่ เข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูป่า และแหล่งน้ำ ทำให้ระบบนิเวศของหมู่บ้านกลับมาสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง ทั้งปลูกป่า ดูแลป่า เฝ้าระวังป่า ด้วยเชื่อว่า มีป่า ก็ต้องมีน้ำ และเมื่อมีน้ำ ผืนดินต้องอุดมสมบูรณ์ นี่คือกลุ่มเยาวชนตัวอย่าง ที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี ติดตามกับคุณภัทรา ชวนชม ในช่วงพลเมืองไทยติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันจันทร์ 28 กันยายน 2558 เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภาพตัวอย่าง

ชมแบบเต็มรายการ

ชมแบบเต็มรายการ

ความขัดแย้งใน พรรคประชาธิปัตย์ ?
ความขัดแย้งใน พรรคประชาธิปัตย์ ?
15 ธ.ค. 58
ลับ-ลวง-พราง อุทยานราชภักดิ์ ?
ลับ-ลวง-พราง อุทยานราชภักดิ์ ?
8 ธ.ค. 58
อุทยานราชภักดิ์ ปัจจัย เขย่ากองทัพ ?
อุทยานราชภักดิ์ ปัจจัย เขย่ากองทัพ ?
24 พ.ย. 58
ร่างรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ที่มานายกรัฐมนตรี
ร่างรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ที่มานายกรัฐมนตรี
17 พ.ย. 58
ระบบเลือกตั้ง แบบ จัดสรรปันส่วนผสม
ระบบเลือกตั้ง แบบ จัดสรรปันส่วนผสม
10 พ.ย. 58
ปฏิรูปพลเมือง สู่ สังคมธรรมาธิปไตย
ปฏิรูปพลเมือง สู่ สังคมธรรมาธิปไตย
3 พ.ย. 58
ยุทธศาสตร์ “กองทัพไซเบอร์”
ยุทธศาสตร์ “กองทัพไซเบอร์”
27 ต.ค. 58
ร่างรัฐธรรมนูญ ยุติทหาร แก้ปัญหาการเมือง ?
ร่างรัฐธรรมนูญ ยุติทหาร แก้ปัญหาการเมือง ?
20 ต.ค. 58
ผบ.ทบ.ผู้นำกองทัพ คนใหม่
ผบ.ทบ.ผู้นำกองทัพ คนใหม่
13 ต.ค. 58
มาตรวัดความสำเร็จ ผู้นำไทย จากเวทียูเอ็น
มาตรวัดความสำเร็จ ผู้นำไทย จากเวทียูเอ็น
6 ต.ค. 58
บทบาท พล.อ.ประยุทธ์ ผู้นำ ในเวทีโลก
บทบาท พล.อ.ประยุทธ์ ผู้นำ ในเวทีโลก
28 ก.ย. 58
เหตุ สู่ ผล : สปช. เป็น สปท. ภารกิจ ปฏิรูปประเทศ ?
เหตุ สู่ ผล : สปช. เป็น สปท. ภารกิจ ปฏิรูปประเทศ ?
21 ก.ย. 58
มอง ข้อดี - ข้อเสีย ร่างรัฐธรรมนูญ
มอง ข้อดี - ข้อเสีย ร่างรัฐธรรมนูญ
14 ก.ย. 58
สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ
สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ
7 ก.ย. 58
มอง 1 ปี คสช.เพิ่มแนวร่วม หรือ ปลุกกลุ่มต้าน ?
มอง 1 ปี คสช.เพิ่มแนวร่วม หรือ ปลุกกลุ่มต้าน ?
31 ส.ค. 58
ร่างรัฐธรรมนูญ กับ แผนปฏิรูปประเทศ ?
ร่างรัฐธรรมนูญ กับ แผนปฏิรูปประเทศ ?
24 ส.ค. 58
ปรองดอง สูตร สปช. ?
ปรองดอง สูตร สปช. ?
3 ส.ค. 58
ปฏิรูปวัด ปฏิรูปคน?
ปฏิรูปวัด ปฏิรูปคน?
27 ก.ค. 58
ยุทธศาสตร์น้ำ สู่การแก้ปัญหา ?
ยุทธศาสตร์น้ำ สู่การแก้ปัญหา ?
20 ก.ค. 58
กลับขึ้นด้านบน